Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương

Ngày  9/7, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 7/2020 để thông tin một số nội dung quan trọng và định hướng những vấn đề cần tập trung tuyên truyền trong thời gian tới. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về tình hình kinh tế – xã hội cả nước 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2020; lãnh đạo Bộ tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước 6 tháng đầu năm, dự báo tình hình và nhiệm vụ công tác đối ngoại 6 tháng cuối năm 2020.

Hội nghị được truyền trực tuyến tới các địa phương

Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ BCV các cấp cần tập trung tuyên truyền những nội dung mới trong văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; kết quả đại hội Đảng cấp cơ sở; tập trung tuyên truyền thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid -19, vừa phát triển kinh tế – xã hội;  tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh – liệt sỹ 27/7 (1947 – 2020); 75 năm Ngày truyền thống CAND, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 15/8 (1945 – 2020), tham mưu cho cấp ủy các cấp tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)