Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật cho người lao động

Ngày 9/7,  Liên đoan lao động huyện đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật cho người lao động năm 2020.

Tại hội nghị, các học viên đã được truyền đạt nội dung Bộ luật lao động năm 2012 và những điểm mới của Bộ luật lao động năm 2019: Các nội dung về hợp đồng lao động; giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề; đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể; tiền lương; thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; an toàn lao động, vệ sinh lao động; những quy định riêng đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên; Bảo hiểm xã hội; giải quyết tranh chấp lao động; phổ biến một số chủ trương mới của Tổng Liên đoàn và chính sách mới liên quan như: những điểm mới của Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức sau khi sửa đổi năm 2019; Luật viên chức mới số 52/2019/QH14 vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Đồng chí Đỗ Văn Khánh – Phó trưởng Ban chính sách pháp luật và quan hệ lao động LĐLD tỉnh Quảng Ninh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến đoàn viên, người lao động

Thông qua hội nghị nhằm giúp đoàn viên, người lao động nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật, từ đó có ý thức cao trong việc tôn trọng và chấp hành pháp luật, biết cách tự bảo vệ mình trong quan hệ lao động. Qua đó, thể hiện trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)