Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị thống nhất Quy chế phối hợp giữa UBND huyện với Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ninh

Ngày 18/8, UBND huyện Đầm Hà và Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý và giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn huyện Đầm Hà.

Nhằm thực hiện có trọng tâm, trọng điểm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của người dân, cán bộ công chức thực thi công vụ; Đảm bảo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực đất đai, thu hồi đất và bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ủy ban nhân dân huyện Đầm Hà và Đoàn luật sư tỉnh Quảng Ninh thống nhất ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh: gồm 2 chương, 07 điều quy định rõ: Tổ chức Đoàn hoặc cử Luật sư trực tiếp thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đề nghị của huyện Đầm Hà; Giới thiệu các Luật sư và các Tổ chức hành nghề luật sư tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của huyện Đầm Hà trong các vụ án hành chính khi có yêu cầu. Tham gia tích cực, đầy đủ, có trách nhiệm đối với các nội dung phối hợp. Xây dựng, thống nhất về nội dung, chương trình trong các hoạt động phối hợp với huyện Đầm Hà trước khi triển khai hoạt động. Tăng cường vai trò tự quản của Đoàn Luật sư trong công tác quản lý Luật sư và hành nghề luật sư; đảm bảo tuân thủ pháp luật, tuân theo quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư trong các hoạt động phối hợp…

 

Quang cảnh buổi ký kết

Việc ban hành và triển khai thực hiện các Quy chế phối hợp trong thời gian tới sẽ giúp huyện Đầm Hà thực hiện tốt và hiệu quả hơn vai trò quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, các tổ chức hành nghề luật sư cũng sẽ nâng cao nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm khi thực hiện các hoạt động hành nghề theo quy định của pháp luật, góp phần vào hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mỗi cơ quan, tổ chức và sự phát triển chung của huyện.

Đồng chí Lê Cao Long – Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Cao Long – Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh; đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đều phát biểu các ý kiến khẳng định sự cần thiết có Quy chế phối hợp giữa Đoàn luật sư tỉnh Quảng Ninh và UBND huyện Đầm Hà, đồng thời cam kết để hoạt động phối hợp trong thời gian tới ngày càng khăng khít, thường xuyên, kịp thời, đạt hiệu quả cao hơn; khắc phục được một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động luật sư, tạo điều kiện cho hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư, các luật sư tiếp tục phát triển, hoạt động lành mạnh, bền vững, theo quy định của pháp luật, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của huyện Đầm Hà nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung.

                                                                           Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)