Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Ngày 22/8, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để nghe và cho ý kiến vào các nội dung quan trọng. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chủ trì.

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo kết quả triển khai Quy hoạch vùng huyện và hoàn thành phê duyệt quy hoạch chung xã; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24- NQ/TW ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược quốc phòng Việt Nam; Nghị quyết số 33  – NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Nghị quyết số 29 – NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy và cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý, diện Ban thường vụ Huyện ủy quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025; công tác tổ chức cán bộ cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, kết luận hội nghị,  đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị đối với Quy hoạch vùng huyện và Quy hoạch chung mở rộng thị trấn Đầm Hà đến năm 2040, UBND huyện cần triển khai  ngay các quy hoạch cấp dưới, rà soát, công bố chính thức các quy hoạch không còn phù hợp; hoàn thiện xây dựng Kế hoạch triển khai quy hoạch vùng huyện, Quy hoạch chung mở rộng thị trấn Đầm Hà đến năm 2040, trình Sở Xây dựng tỉnh; xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo chất lượng, yêu cầu, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các dự án động lực trên tất cả các lĩnh vực; tính toán về lộ trình, thời điểm chính thức mở rộng thị trấn Đầm Hà theo quy hoạch đã đã phê duyệt.

Đối với quy hoạch các xã, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu trong quá trình xây dựng quy hoạch Đảng ủy các xã phải trực tiếp chỉ đạo, rà soát, đảm bảo việc xây dựng quy hoạch xã đạt chất lượng, việc xây dựng Quy hoạch cần bám sát kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về quy hoạch nông thôn đến năm 2040; tiêu chuẩn, định hướng xây dựng nông thôn mới; tiếp thu các ý kiến của Sở Xây dựng, việc xây dựng quy hoạch xã hoàn thành vào 30/8/2023.

Thường trực Huyện ủy yêu cầu Công an huyện, Ban CHQS huyện tiếp tục tham mưu, có giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 24- NQ/TW ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược quốc phòng Việt Nam; Nghị quyết số 33  – NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Nghị quyết số 29 – NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; tập trung rà soát, đánh giá sâu sắc, toàn diện về các kết quả đạt được; cấp ủy chính quyền từ huyện tới cơ sở quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết trên, phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp, tập trung tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến, phản bác lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn.

Thường trực Huyện ủy đề nghị các cơ quan đơn vị tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện các nội dung trình tại hội nghị.

                                          Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)