Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị sơ kết bước 1 công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Chiều ngày 24/2/2021, Ban chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử huyện tổ chức Hội nghị sơ kết bước 1 công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng  BCĐ bầu cử huyện và đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn huyện quán triệt, triển khai tích cực, đồng bộ, khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch bầu cử của tỉnh, huyện đề ra và đúng trình tự theo luật định. Ủy ban Bầu cử huyện đã quyết định thành lập 03 Tiểu ban để giúp việc cho Uỷ ban bầu cử huyện; UBMT tổ quốc huyện và các xã, thị trấn cũng đã tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện là 9 đơn vị; số lượng đại biểu HĐND huyện được bầu theo luật định là 30 đại biểu. Đối với HĐND các xã, thị trấn là 75 đơn vị bầu cử và tổng số đại biểu được bầu là 195 đại biểu.

Tại hội nghị, các đại biểu, đã báo cáo làm rõ thêm kết quả cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử. Cùng với đó, Uỷ ban Bầu cử huyện đã giải đáp và hướng dẫn thêm một số quy định liên quan như vấn đề y tế; vấn đề tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo; thời gian, địa điểm phục vụ công tác bầu cử, thành phần người ứng cử…

Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện, phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện đề nghị UBMTTQ huyện phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát lại số liệu để tổng hợp báo cáo tỉnh đảm bảo đúng và chuẩn xác; Cơ quan Tổ chức – Nội vụ cần rà soát, xem xét bổ sung thêm các thành phần vào các Tiểu ban để đáp bảo đáp ứng nhiệm vụ trong công tác bầu cử; đối với bước 2 của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 cần quan tâm hội nghị hiệp thương lần 2 đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, tỷ lệ người ứng cử theo quy định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phục vụ bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan; quan tâm đến dư luận xã hội và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ bầu cử huyện, phát biểu kết luận hội nghị 

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng  BCĐ bầu cử huyện yêu cầu sau hội nghị này Ủy ban bầu cử huyện rà soát, bổ sung, cập nhật các số liệu liên quan đến báo cáo; tiếp tục rà soát để bố trí các đơn vị bầu cử trên địa bàn cho phù hợp với tình hình thực tế; Ủy ban bầu cử huyện cần điều chỉnh lại thời gian tiếp nhận hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND các cấp của huyện để đảm bảo theo đúng chỉ đạo và theo quy định; lãnh đạo các đơn vị, địa phương, cơ sở tiếp tục quán triệt các nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu HĐND các cấp đến toàn thể cán bộ, công nhân và nhân dân trên địa bàn. Bám sát các quy định của Luật Bầu cử, kế hoạch bầu cử của huyện. Các đồng chí thường vụ được phân công theo dõi các xã, thị trấn cần chủ động nắm tình hình về công tác bầu cử tại cơ sở. Rà soát lại số lượng cử tri trên địa bàn để có phương án tổ chức bầu cử đảm bảo theo quy định; tiếp tục tổ chức các hoạt động hướng về chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; tiếp tục cập nhật số liệu để hoàn thiện báo cáo để gửi tỉnh; Ban Tuyên giáo và Phòng VH-TT tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú đến cử tri từng thôn, bản, khu phố và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà