Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đoàn khảo sát của tỉnh làm việc với Cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội huyện

Sáng ngày 24/2/2021, Đoàn khảo sát của tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng ban Thường trực Ban dân vận tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Cơ quan khối của huyện để khảo sát, đánh giá kết quả hoạt động của Cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy.

Theo báo cáo của Cơ quan khối cấp huyện, từ khi thành lập Cơ quan khối cấp tỉnh số lượng văn bản chỉ đạo của từng tổ chức cấp tình đối với các tổ chức cấp huyện đã giảm; công văn báo cáo của các tổ chức cấp huyện đối với tỉnh cũng giảm nhiều; từ khi thành lập Cơ quan khối cấp tỉnh cũng như cấp huyện các cuộc hội nghị sơ tổng kết, tập huấn cho cán bộ, đoàn viên, hội viên của các tổ chức cũng giảm do có thể lồng ghép các nội dung trùng lặp của từng tổ chức vào chung 1 hội nghị, do vậy tiết kiệm được thời gian, khinh phí, gắn kết được các tổ chức trong Cơ quan khối với nhau. Các phong trào thi đua của các tổ chức trong Cơ quan khối ngày càng được nâng cao hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát ngày càng được nâng cao chất lượng. Bên cạnh thuận lợi, hoạt động của Cơ quan khối cấp huyện cũng gặp khó khăn, vướng mắc do các văn bản chỉ đạo của Cơ quan khối cấp tỉnh đối với Cơ quan khối cấp huyện còn ít, các tiêu chí đánh giá chưa kịp đổi mới phù hợp với mô hình mới; việc chỉ đạo giữa Cơ quan khối cấp tỉnh và cấp ủy huyện chưa có sự thống nhất, đồng bộ nên Cơ quan khối cấp huyện gặp khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Do đó, làm ảnh hưởng đến vai trò của từng đoàn thể trong Cơ quan tham mưu giúp việc chưa rõ, có chế điều hành gặp khó khăn, giám sát của Cơ quan khối cấp tỉnh tại cơ sở còn ít; cơ chế tính thống nhất chưa nhiều, chưa đồng bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy, phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện và các tổ chức trong Cơ quan khối cấp huyện đã trao đổi, thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của từng tổ chức và theo nhiệm vụ chung của Cơ quan khối cấp tỉnh. Đề nghị Cơ quan khối cấp tỉnh chỉ đạo các nhóm nhiệm vụ theo các tiểu ban để cấp huyện dễ thực hiện; các văn bản nên gửi trực tiếp qua Văn phòng Cơ quan khối để thuận lợi cho việc theo dõi, xử lý văn bản được kịp thời hơn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng ban Thường trực Ban dân vận tỉnh ủy trưởng đoàn khảo sát tiếp thu, ghi nhận ý kiến đóng góp của huyện

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng ban Thường trực Ban dân vận tỉnh ủy trưởng đoàn khảo sát tiếp thu, ghi nhận những ý kiến tham gia, đóng góp của các đồng chí lãnh đạo huyện và các tổ chức trong Cơ quan khối cấp huyện đối với hoạt động của Cơ quan khối cấp tỉnh trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cho Cơ quan khối ở cơ sở. Đoàn khảo sát sẽ báo cáo với tỉnh về những ý kiến tham gia, đóng góp, đề xuất của huyện Đầm Hà để tỉnh tiếp tục có chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Cơ quan khối cấp tỉnh trong thời gian tới.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà