Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/HU về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ huyện Đầm Hà đến năm 2020

Ngày 2/11, BTV Huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/HU ngày 08/11/2013 của Ban thường vụ Huyện ủy về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ huyện Đầm Hà đến năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 19, lĩnh vục công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ của huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực: Cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch nhanh và đúng hướng, chuyển dần từ nông nghiệp sang thương mại dịch vụ, đến nay lĩnh vực nông nghiệp thủy sản chiếm 39,66%, công nghiệp- xây dựng chiếm 13,61%, thương mại – dịch vụ chiếm 46,73%. Tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 18,7%/năm; ngành dịch vụ ước đạt 16,0%/năm, vượt so với chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra. Các cơ sở sản xuất công nghiệp được đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.  Công tác phát triển lưới điện nông thôn ở những khu vực có dân cư sinh sống, khu sản xuất tập trung đã được quan tâm đầu tư triển khai thực hiện. Công tác kiểm tra ngăn chặn hàng giả hàng kém chất lượng, hàng buôn lậu trốn thuế, hàng không qua kiểm dịch các lực lượng chức năng đã góp phần giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm và ổn định thị tr­ường, tạo điều kiện cho các ngành dịch vụ phát triển.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu lên một số khó khăn trong quá trình triển khai như: Huyện chưa có cụm công nghiệp, khả năng nguồn lực gặp khó khăn, lợi thế cạnh tranh còn thấp, vì vậy chưa thu hút đầu tư hiệu quả; Các hoạt động dịch vụ phát triển chư­a tư­ơng xứng với tiềm năng và lợi thế, hoạt động dịch vụ phát triển chưa đồng đều, tính chuyên nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh chư­a cao; Các hoạt động về quảng cáo, tiếp thị, xúc tiến thư­ơng mại chư­a phát triển mạnh, cơ sở hậu cần cho dịch vụ còn thấp, chất lượng và hiệu quả kinh doanh dịch vụ còn hạn chế so với các khu vực khác….

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị các đơn vị cần rà soát, xây dựng lộ trình để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ từ nay đến năm 2020; điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch; chiến lược phát triển nguồn nhân lực thông qua liên kết, đào tạo; ưu tiên phát triển các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế; phát triển các ngành nghề mới phù hợp với điều kiện thực tế của huyện. Tiếp tục di dời các cơ sở TTCN gây ô nhiễm môi trường ra ngoài khu vực đô thị. Nâng cao chất lượng phục vụ điện sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, tài chính, ngân hàng… phát triển du lịch gắn với quảng bá thương hiệu văn hóa, con người Đầm Hà. Các xã, thị trấn tích cực, chủ động phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện trong quá trình tổ chức thực hiện, kịp thời tham mưu, đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

                       CTV.(Minh Hải – Trần Hoàn)