Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa IV

Sáng ngày 9/8/2019, Thường trực HĐND huyện  đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện  khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Vũ Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện chủ trì Hội nghị.

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa IV diễn ra trong 2 ngày 25,26/7/2019, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo tổ chức tốt công tác thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp. Công tác chuẩn bị tài liệu, văn kiện phục vụ cho kỳ họp cơ bản được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu. Các Ban HĐND huyện chủ động nghiên cứu tài liệu và làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương, thẩm tra các nội dung trình kỳ họp đảm bảo thời gian. Công tác điều hành của chủ tọa bám sát nội dung, chương trình đã được HĐND huyện thông qua, có sự linh hoạt, khoa học, dân chủ, đúng trình tự theo quy định, Công tác thảo luận tại tổ và hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn ý kiến tập trung vào các nhóm vấn đề được diễn ra thẳng thắn, dân chủ. Công tác thông tin tuyên truyền, tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được quan tâm, chú trọng. Kết thúc Kỳ họp thứ 9, đã có 7 Nghị quyết được HĐND huyện thông qua, đây chính là định hướng quan trọng để các ngành chức năng, địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Các đại biểu tham luận

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những vấn đề cần rút kinh nghiệm như: Công tác chuẩn bị một số nội dung, tài liệu phục vụ cho kỳ họp HĐND huyện còn chậm tiến độ; Một số đại biểu HĐND huyện, đại biểu khách mời chưa quan tâm khai thác, sử dụng hết các tài liệu của kỳ họp, nên chất lượng thảo luận, tham gia ý kiến còn ở mức độ; Việc thảo luận ở Tổ các đại biểu chủ yếu quan tâm đến các đề xuất, kiến nghị, chưa có nhiều ý kiến đề xuất những giải pháp phát triển KT – XH, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc..

Đồng chí Vũ Văn Phú kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cần nghiêm túc rút kinh nghiệm các vấn đề đã nêu, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các đơn vị trong từng vấn đề cụ thể. Đề nghị trong công tác phối hợp giữa UBND huyện và Thường trực HĐND huyện cần được tăng cường và triển khai chặt chẽ hơn, để đảm bảo chất lượng hoạt động đạt kết quả cao nhất.

                                                          Tiến Cường – TTTT&VH