Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở

Ngày 8/8/2019, Ban đại diện Hội người cao tuổi (NCT) huyện đã tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2014 – 2019. Dự hội nghị có đồng chí Đào Biên Thùy, Phó chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Bình Phượng, Phó chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo Ban đại diện hội NCT tỉnh.

Hội NCT huyện hiện có 3.610 hội viên tham gia sinh hoạt ở 10 cơ sở xã, thị trấn và 76 chi hội thôn bản, khu phố. Những năm qua, các cấp hội NCT huyện đã tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao – Gương sáng”, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Đến nay, toàn huyện có 256 NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền và đoàn thể, phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn quốc phòng an ninh trên địa bàn. Trong phát triển sản xuất, kinh doanh có 18 NCT làm chủ trang trại, doanh nghiệp, 270 NCT làm kinh tế giỏi các cấp. Phát huy vai trò “Tuổi cao – Gương sáng”, NCT tích cực tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đảng viên và nhân dân. Cùng với đó, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của khu dân cư như tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thường xuyên đóng góp ý kiến tâm huyết với công tác xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở. Với uy tín và tinh thần nêu gương, ở mỗi cương vị công tác, NCT luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được cấp ủy Đảng, chính quyền ghi nhận. Những đóng góp của NCT trong công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xa hội của huyện trong giai đoạn 2014 – 2019.

Đồng chí Lê Bình Phượng, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Bình Phượng, Phó chủ tịch UBND huyện biểu dương những kết quả mà Hội NCT huyện đã đạt được thời gian qua. Đồng thời đề nghị, Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho hội viên; vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, đô thị văn minh; triển khai tốt các các phong trào thi đua yêu nước; tập trung xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, phát huy tốt hơn vai trò của NCT trong các phong trào thi đua yêu nước như phong trào “Tuổi cao – Gương sáng”, chương trình “NCT tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tiếp tục phát huy tốt vai trò, vị thế của NCT; tích cực tham gia góp ý, phản biện xã hội để góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

3 tập thể NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở

Đồng chí Đào Biên Thùy, Phó chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen cho 10 cá nhân tiêu biểu

Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho 3 tập thể, 10 cá nhân và biểu dương 80 NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2014 – 2019.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà