Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị phân tích, đánh giá chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện (DGI)

Sáng ngày 6/11, huyện Đầm Hà tổ chức hội nghị phân tích, đánh giá chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện (DGI) trên địa bàn huyện Đầm Hà năm 2018. Đến dự có đồng chí Nguyễn Tiến Dương- Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, các đồng chí thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, hiệu trưởng các trường học trong toàn huyện.

Chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện (DGI) là chỉ số đo lường mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh. Qua đó đánh giá hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp trong quá trình thực thi công vụ ở những lĩnh vực người dân quan tâm và tương tác thường xuyên với chính quyền địa phương. Năm 2018 là năm đầu tiên tỉnh triển khai đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở DGI. Chỉ số này được đánh giá trên 6 nội dung gồm: Mức độ tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch các hoạt động của chính quyền; trách nhiệm giải trình với công dân; kiểm soát tham nhũng; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công.

Kết quả chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện năm 2018 của các huyện, thị xã, thành phố huyện Đầm Hà đứng thứ 2, sau thành phố Cẩm Phả. Cụ thể, huyện Đầm Hà có 3/6 trục nội dung đạt điểm trung bình khá cao, đó là nội dung “Cung ứng dịch vụ công” đạt 9,20/10 điểm, tương ứng với tỷ lệ đánh giá hài lòng là 92%; nội dung “Kiểm soát tham nhũng” đạt 9,18/10 điểm, tương ứng với tỷ lệ đánh giá hài lòng là 91,8% và nội dung “Thủ tục hành chính công” đạt 8,71/10 điểm, tương ứng có tỷ lệ đánh giá hài lòng là 87,1%. Đây là 3 trục nội dung có tỷ lệ đánh giá hài lòng khá cao của người dân đối với chính quyền trong việc nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Qua kết quả khảo sát cũng cho thấy, người dân cũng đã đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà chính quyền đã thực hiện, đồng thời cũng đánh giá cao vai trò của người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực thi chính sách cũng như tạo điều kiện để người dân được tham gia vào các hoạt động của chính quyền. Điều này được thể hiện qua việc, nội dung thành phần về Cơ hội tham gia và Đóng góp tự nguyện cũng là những nội dung có điểm số đánh giá khá cao, đạt 2,58/3 điểm và 2,49/3 điểm.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã tham gia thảo luận, đánh giá, cho ý kiến góp ý về một số nội dung, chỉ số thành phần; đề xuất nhiều phương hướng, giải pháp nâng cao chỉ số DGI trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dương- Phó GĐ Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo huyện  ghi nhận, biểu dương kết quả mà huyện Đầm Hà đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời nhấn mạnh việc triển khai khảo sát chỉ số DGI là một kênh đánh giá khách quan về vai trò phục vụ của bộ máy chính quyền đối với người dân và doanh nghiệp. Kết quả này là căn cứ  để chính quyền các cấp  có sự điều chỉnh, cải thiện nâng cao thứ hạng chỉ số DGI tạo được sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn cần tiếp tục duy trì, giữ vững các chỉ số đạt cao; thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, khắc phục những tiêu chí còn thấp, nội dung còn bất cập trong quá trình hoạt động; Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ thuôc ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý, quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ sở. MTTQ và các đoàn thể tăng cường giám sát việc công khai minh bạch các hoạt động của chính quyền trong bình xét, công nhận đối tượng hộ nghèo, thu chi ngân sách cấp xã, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương; đẩy mạnh công tác  tuyên truyền CCHC gắn với các nội dung chỉ số DGI trong hội viên, đoàn viên, nhân dân.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng

Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện năm 2018.

                   Minh Hải- Quốc Nghị ( TT TTVH)