Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy

Sáng ngày 27/10, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã chủ trì hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy để nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào các nội dung: Đề án và Nghị quyết về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2020 – 2025; Đề án phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ gắn với chế biến sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn huyện; Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện  khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Dự thảo, phương án kế hoạch sử dụng đất huyện Đầm Hà năm 2022.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, kết luận hội nghị giao ban, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị đối với  Đề án và Nghị quyết về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2020 – 2025, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần tiếp tục điều chỉnh, bổ sung Đề án, xây dựng kết cấu phù hợp, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của đề án phải rõ ràng, cụ thể chi tiết, trong đó đề ra 10 nhóm giải pháp trọng tâm để thực hiện đề án; làm rõ về nguồn lực thực hiện, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ các tổ chức chính trị xã hội và Nhân dân trong thực hiện đề án. Về Dự thảo, phương án kế hoạch sử dụng đất huyện Đầm Hà năm 2022, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục phối hợp các xã khảo sát, đăng ký đảm bảo nhu cầu sử dụng đất trong năm 2022; phân tích, làm rõ hơn về diện tích đất tăng, giảm, mục đích sử dụng cho các dự án, tăng cường công tác khảo sát thực tế, và sự giám sát của HĐND huyện đảm bảo dự thảo được xây dựng sát với thực tế, khi triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao.

                                                    Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)

Trả lời