Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2022

Chiều ngày 26/10, UBND huyện đã tổ chức cuộc họp để cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Dự hội nghị có lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan đơn vị, chủ tịch UBND các xã thị trấn. Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đơn vị tư vấn đã báo cáo về dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2022, theo đó kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện được xây dựng trên cơ sở tổng hợp nhu cầu sử dụng đất từ các sở, ngành cấp tỉnh, các phòng, ban của huyện, UBND các xã thị trấn và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt. Trên cơ sở đánh giá về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, đánh giá về kế hoạch sử dụng đất năm 2021, dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã phân bổ đất đai phục vụ các mục địch quốc phòng an ninh, phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng đô thị và các khu dân cư vùng nông thôn nhằm đáp ứng kịp thời các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên đất đai là cơ sở cho các ngành, các địa phương phát triển ổn định, đúng hướng.

Đồng chí Trần Việt Dũng Chủ tịch UBND huyện kết luận cuộc họp

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, kết luận hội nghị, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp tục cập nhật đưa vào dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 các dự án lớn của huyện có nhu cầu sử dụng đất như các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; khu chăn nuôi, các cụm công nghiệp và dự án một số khu thương mại để đảm bảo các chủ trương, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện; Phòng Tài nguyên Môi trường phối hợp với các phòng, ban, đơn vị tư vấn và các xã, thị trấn tập trung rà soát lại nhu cầu của từng địa phương để bổ sung, đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022; tập trung rà soát hoàn thiện dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 báo cáo cấp ủy và trình UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo thời gian quy định.

                                                                           Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)