Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Công bố Quyết định xã Dực Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Ngày 27/10 xã Dực Yên tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến dự có đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Trần Anh Cường, Phó chủ tịch UBND huyện.

Sau khi được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017, thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã đã ban hành các Nghị quyết, các kế hoạch, văn bản huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia thực hiện. Qua 3 năm triển khai, xã đã hoàn thành các chỉ tiêu và tiêu chí của chương trình đề ra, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, hạ tầng cơ sở vật chất xã hội được đầu tư đồng bộ, hệ thống giao thông kết nối đảm bảo phát triển kinh tế các vùng; năng suất sản lượng các sản phẩm nông nghiệp được tăng mạnh, giá trị canh tác được nâng cao. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân tăng, môi trường cảnh quan được cải thiện, hệ thống chính trị được củng cố, an ninh trật tự đảm bảo, năng lực làm việc cán bộ được nâng cao và đặc biệt trách nhiệm, ý thức tự giác tham gia với cộng đồng của người dân được nâng cao, chủ động và làm chủ trong phát triển kinh tế gia đình. Thời gian tới, xã Dực Yên sẽ tiếp tục phát huy quyết tâm chính trị cao nhất, huy động sức mạnh tổng hợp của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể từ xã đến thôn cùng với nhân dân duy trì các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020, phấn đấu đạt Nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022 với các mục tiêu kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, Phát triển nông thôn theo quy hoạch, xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh trật tự được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Đ/c Trần Anh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, UBND huyện, UBND xã đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.    

Các tập thể, cá nhân được UBND huyện khen thưởng

Các tập thể, cá nhân được UBND xã khen thưởng

                                                                          Phạm Đức Huệ (TTVH)

Trả lời