Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Xã Quảng Tân đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Trong không khí sôi nổi chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện, ngày 27/10, xã Quảng Tân đã long trọng tổ chức lễ công bố và đón Bằng công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2020. Tới dự có đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và lâu dài, ngay sau khi đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017, xã Quảng Tân đã tập trung chỉ đạo nâng chất các tiêu chí, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Xã thường xuyên rà soát, đánh giá các tiêu chí, nhất là các tiêu chí có khả năng biến động để xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể, các giải pháp thực hiện đảm bảo có hiệu quả;  huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; đẩy mạnh phát triển kinh tế; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể, tích cực tham gia các phong trào thi đua, tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng vườn mẫu, hộ mẫu.v.v. Nhờ đó, diện mạo nông thôn của xã ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp. Kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ. 100% các tuyến đường giao thông liên thôn, đường nội đồng, đường thôn xóm, đường trục chính nội đồng được bê tông, cứng hóa. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Tốc độ phát triển kinh tế hàng năm đạt từ 13 -13,5%; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 77,3 triệu đồng; tăng 1,54 lần so với năm 2017.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương, ghi nhận những kết quả xã Quảng Tân đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, xã Quảng Tân cần tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về xây dựng nông thôn mới; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục. Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý nông thôn mới xã tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ làm công tác xây dựng nông thôn mới. Tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực vào xây dựng nông thôn mới; phát huy thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh sản xuất, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển dịch vụ, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp; tăng cường hợp tác, liên kết, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; gắn sản xuất với thị trường; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên, vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể chung sức xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

UBND huyện khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

UBND huyện khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

UBND xã Quảng Tân khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao

Xã Quảng Tân khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Xã Quảng Tân khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao

Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. UBND xã Quảng Tân khen thưởng cho 6 tập thể, 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Gắn biển công trình Chỉnh trang tuyến đường nội thôn Tân Hòa chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện

Trao giấy chứng nhận của UBND huyện cho các công trình gắn biển chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện và giấy khen của UBND huyện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các công trình chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện

Trước đó, xã Quảng Tân cũng đã tổ chức gắn biển công trình Chỉnh trang tuyến đường nội thôn Tân Hòa chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện; trao giấy chứng nhận của UBND huyện cho các công trình gắn biển chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện và giấy khen của UBND huyện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các công trình chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)