Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị giao ban lãnh đạo UBND huyện

Ngày 5/3, đồng chí Trần Việt Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Dự họp có đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các địa phương liên quan.

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND huyện đã nghe các cơ quan chuyên môn báo cáo kết quả rà soát việc sử dụng đất, mặt nước để sản xuất, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện; kết quả rà soát công tác quản lý, sử dụng tài sản là trụ sở, nhà đất, đã giao cho tổ chức, doanh nghiệp, diện tích chưa giao, chưa cho thuê theo chỉ đạo của UBND huyện tại công văn số 381/UBND –VP ngày 2/3/2021; rà soát hoàn thiện hồ sơ liên quan đến các nội dung đã đăng ký trình kỳ họp thứ 23 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XIII tổ chức vào tháng 3/2021; rà soát báo cáo tình hình triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách đã lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn huyện theo công văn số 1201/UBND – XD1 ngày 3/3/2021 của UBND tỉnh.

Lãnh đạo cơ quan thuế tham gia ý kiến.

Lãnh đạo xã Tân Bình tham gia ý kiến tại cuộc họp

Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn đã báo cáo tiến độ thực hiện từng nội dung, một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện và thảo luận các giải pháp trong thời gian tới.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo: đối với kết quả rà soát việc sử dụng đất, mặt nước để sản xuất, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện, thống nhất với số liệu mà Phòng Tài Nguyên Môi trường rà soát; Phòng Tài nguyên Môi trường phối hợp với các xã rà soát lập hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp đủ điều kiện, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Phòng Tài chính Kế hoạch phối hợp với cơ quan thuế giao chỉ tiêu thu thuế cho các xã, xây dựng phương án thu đối với lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, phấn đấu thu tối đa. Các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động nuôi trồng thủy sản về các văn bản hướng dẫn thu nộp thuế, đảm bảo thực hiện việc thu thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện kết luận cuộc họp

Về công tác quản lý, sử dụng tài sản là trụ sở, nhà đất, đã giao cho tổ chức, doanh nghiệp, diện tích chưa giao, chưa cho thuê, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị: đối với quỹ đất có tài sản mà đã được thanh lý tài sản cần rà soát lập quy hoạch đề xuất sử dụng hiệu quả diện tích này. Đối với quỹ đất có tài sản chưa được thanh lý tài sản cần làm hồ sơ, thủ tục thanh lý và đề xuất phương án quy hoạch sử dụng. Đối với quỹ đất sạch trên địa bàn thị trấn đã quy hoạch vào đất ở sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Về tình hình triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách đã lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn huyện, đồng chí đề nghị Văn phòng HĐND – UBND huyện tiếp tục cập nhật về tiến độ từng dự án, đề xuất phương án cụ thể, tổng hợp báo cáo lãnh đạo UBND huyện.

                                      Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)