Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị giao ban khối xã, thị trấn tháng 10/2019

Ngày 16/10, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp giao ban với Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn nhằm đánh giá kết quả công tác tháng 10, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Thời gian qua, Đảng ủy các xã, thị trấn đã chủ động bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện, tập trung rà soát việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra; triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã, thị trấn  nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thành lập các tiểu ban Đại hội; tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng; thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát theo quy định; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển sản xuất; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, đề án 196; chương trình giảm nghèo. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng cơ bản, tài nguyên môi trường; ANCT, TTATXH được giữ vững.

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy các xã đã báo cáo một số kết quả thực hiện  nhiệm vụ trọng tâm tại cơ sở như công tác chuẩn bị nhân sự, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ tới; công tác phát triển đảng; việc quản lý đất đai; tài nguyên môi trường; xây dựng NTM…Đồng thời nêu lên một số đề xuất kiến nghị và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bí thư các xã, thị trấn trong tháng vừa qua. Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các xã, thị trấn cần tiếp tục triển khai các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, chào mừng Đại hội Đảng các cấp; chỉ đạo Đại hội các chi bộ trực thuộc và bầu trưởng thôn, bản, khu phố. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Bộ quy tắc ứng xử người Đầm Hà “Đoàn kết, sáng tạo, tự tin, thân thiện”; quan tâm công tác phát triển đảng, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp. Trong phát triển kinh tế- xã hội vận động nhân dân phát triển sản xuất; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng NTM đối với xã Quảng Lợi và Quảng An; tiếp tục huy động xã hội hóa nguồn lực cho chương trình xây dựng NTM xã Quảng Lâm. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản; thực hiện tốt công tác GPMB, các công trình, dự án phát huy vai trò của Ban giám sát đầu tư cộng đồng. Rà soát lại các hộ nghèo để có phương án hỗ trợ cho phù hợp, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Thực hiện nghiêm, hiệu quả chủ đề công tác năm; đánh giá, xếp loại CBCC,VC. Giữ vững ổn định chính trị, TTATXH trên địa bàn.

                                             CTV.Minh Hải