Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện: Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện

Sáng ngày 16/10/2019, UBND huyện đã tổ chức họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện để đánh giá kết quả công tác tuyển quân năm 2019 và thống nhất một số nội dung trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐNVQS huyện chủ trì hội nghị.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019, công tác sở tuyển và phương hướng nhiệm vụ các bước tiếp theo của công tác tuyển quân năm 2020. Dự thảo kế hoạch phân công các thành viên HĐNVQS huyện phụ trách, chỉ đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020 của các cơ sở. Dự thảo về việc dự báo chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Theo đó, năm 2019 huyện Đầm Hà đã tiến hành các bước của công tác tuyển quân theo đúng quy trình, đảo bảo chặt chẽ, đúng luật; công tác giao quân được tiến hành đúng trình tự, giao đủ chỉ tiêu cho các đơn vị Quân đội là 90 tân binh được HĐNVQS tỉnh đánh giá cao. Năm 2020 dự báo chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ Bộ CHQS tỉnh giao cho huyện Đầm Hà là 100 tân binh; chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ cụ thể cho từng xã, thị trấn là 110 tân binh, trong đó chính thức là 100 tân binh và dự phòng là 10 tân binh; thời gian giao quân dự kiến vào ngày 11/2/2020.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐNVQS huyện yêu cầu các thành viên HĐNVQS huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Cơ quan, đơn vị, HĐNVQS các xã, thị trấn cần tập trung tăng cường công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; Nghị định của Chính phủ về thực hiện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, đến đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, trên các phương tiện thông tin đại chúng; Rà soát chặt chẽ nguồn nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trong toàn huyện tránh để sót nguồn; Phòng Y tế và Trung tâm Y tế huyện chủ trì hướng dẫn các Trạm y tế các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc công tác khám sơ tuyển; thẩm định chặt chẽ về phẩm chất đạo đức, chính trị của công dân tránh để lọt những công dân vi phạm pháp luật nhập ngũ vào Quân đội và Công an nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt và nâng cao hơn nữa việc thực hiện chính sách hậu phương Quân đội đối với thanh niên lên đường nhập ngũ đặc biệt là các công dân có hoàn cảnh khó khăn và các công dân tiêu biểu xung phong, tình nguyện.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà