Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị giao ban Khối MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội

Ngày 11/12/2023, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban Khối MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội để đánh giá kết quả công tác năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Trong năm 2023, Cơ quan Khối MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tích cực các mặt công tác và đạt được một số kết quả  như: Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng trong các tổ chức, chi hội đoàn thể từ huyện đến cơ sở chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, 75 năm Ngày thành lập chi bộ đảng đầu tiên huyện Đầm Hà.  Tăng cường công tác tuyên truyền, trong năm đã có 432 bài viết trên trang Fanpage của các tổ chức Hội, Đoàn thể cấp huyện và cơ sở với trên 13.120 lượt người tương tác 51,5 nghìn lượt tiếp cận. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền. Tiến hành tổng kết đánh giá mô hình cơ quan tham mưu giúp việc chung cho MTTQ và các TCCT-XH cấp huyện. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát năm 2023. Tăng cường nắm tình hình tư tưởng hội viên, đoàn viên và nhân dân; tình hình dân tộc tôn giáo trên địa bàn; phối hợp giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân. Thành lập các tổ công tác tham gia tuyên truyền vận động người dân thực hiện đúng các quy định nuôi trồng thủy sản trên biển và sử dụng vật liệu nổi trong nuôi biển tại các xã ven biển trên địa bàn huyện Đầm Hà. Hướng dẫn các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên biển thực hiện thủ tục hành chính đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, hồ sơ thuê, giao mặt nước nuôi trồng thủy sản theo quy định. Tích cực chủ động thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động vay vốn, sử dụng nguồn vốn vay từ NHSXH đối với các hội đoàn thể, các tổ vay vốn ở cơ sở xã, thị trấn, và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức Chính trị – Xã hội ở cơ sở trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tuyên truyền triển khai Đề án trồng cây ăn quả theo Quyết định số 3304/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh.

 

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị thời gian tới Khối MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội cần bám sát Chỉ thị của BTV Huyện ủy để triển khai thực hiện nhiệm vụ; MTTQ quan tâm chỉ đạo triển khai tổ chức tốt Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2024-2029. MTTQ và các hội, đoàn thể tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng chương trình công tác, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2024; các hội, đoàn thể tiếp tục quan tâm duy trì và nhân rộng các mô hình mang liệu hiệu quả; quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại khu dân cư. Các hội, đoàn thể quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ theo chức năng. MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội quan tâm xây dựng kế hoạch phối hợp với UBND huyện trong năm 2024; Cùng với các Ban Đảng rà soát, phối hợp tuyên truyền trong công tác phát triển đảng viên. Các tổ chức hội, đoàn thể tiếp tục quan tâm đến nguồn vốn vay để hỗ trợ đoàn viên, hội viên phát triển kinh tế. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả của các phong trào thi đua.

Quốc Nghị