Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban Thường trực Huyện ủy

Ngày 11/12, Thường trực Huyện ủy họp nghe báo cáo và cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tuần qua và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo về: Thực trạng, giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao trên địa bàn; phương án sử dụng đất sau tràn xả lũ Đập Đầm Hà động; Kết quả thu ngân sách và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; Công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động Tết Nguyên đán Giáp thìn năm 2024; Phương án cán bộ Đại hội MTTQ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2024 – 2029; Báo cáo của UBND huyện về kết quả triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tuần; cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền theo đề nghị của UBND huyện; Báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị kiểm điểm tập thể BTV, cá nhân các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm theo quy định; Công tác tổ chức cán bộ và nhiệm vụ công tác tuần.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại cuộc họp

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp

Kết luận nội dung về thực trạng, giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao trên địa bàn, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Việc triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn của huyện góp phần tích cực làm cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện phát triển, có nhiều chuyển biến. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, các ngành chức năng, các đoàn thể chính trị – xã hội, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng các mô hình mới, xác định được hỗ trợ để hướng dẫn, giúp đỡ ngay từ đầu; tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện hỗ trợ, nghiên cứu, điều chỉnh, cụ thể hóa một số tiêu chí, bảo đảm phù hợp với thực tế sản xuất trên địa bàn huyện để các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn thực sự đi vào cuộc sống, trở thành động lực thúc đẩy ngành nông nghiệp huyện nhà đạt được các mục tiêu đề ra. Trong quá trình triển khai thực hiện, ngoài việc bảo đảm các thủ tục, trình tự theo quy định, cần chủ động linh hoạt theo tình hình thực tế và đối tượng áp dụng. UBND huyện tiếp tục rà soát, bổ sung, điểu chỉnh các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện, để sản xuất nông nghiệp của huyện tiếp tục phát triển theo hướng hàng hóa và thực sự trở thành ngành kinh tế nông nghiệp. Đối với đất sau tràn xả lũ Đập Đầm Hà động, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị: UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ KT Nông nghiệp xây dựng phương án cụ thể; đẩy nhanh tiến độ tái giải phóng mặt bằng, tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân về luật đất đai. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phối hợp tiếp tục mở rộng hết diện tích ra sau tràn xả lũ.

                                                                              Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)