Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện triển khai nhiệm vụ năm 2024

Chiều ngày 12/12/2023, Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện chủ trì hội nghị.

Trong năm 2023, Đảng ủy đã lãnh đạo các chi ủy, chi bộ triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác. Các chi bộ đã tập trung lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tham mưu UBND huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Thường xuyên tổ chức quán triệt, học tập các kết luận, quy định, các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Đảng các cấp đến cán bộ, đảng viên. Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng bộ về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tham gia Cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khơi dậy khát vọng xây dựng xây dựng huyện Đầm Hà đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại” đạt giải Nhì toàn đoàn. Tổ chức kiện toàn chức vụ Bí thư Đảng ủy (do đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kiêm nhiệm), Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, bổ sung 02 cấp ủy viên mới… Các chi bộ, cơ quan chuyên môn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tích cực tham mưu tổ chức tốt các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện; triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng và triển khai các quy hoạch vùng huyện gắn với thu hút đầu tư; thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, các chương trình mục tiêu Quốc gia và các đề án lớn của huyện đạt nhiều kết quả tích cực.

 

Đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Bí thư TT Đảng ủy Cơ quan Chính quyền trình bày báo cáo tổng kết năm 2023

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2024 Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường xây dựng chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh, liên chính, kiến tạo, hành động, phục vụ hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, chủ động, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo; Tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế của huyện phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ theo chuỗi giá trị; huy động mọi nguồn lực để phát triển Kinh tế – Xã hội bền vững; cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư; duy trì, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí và giữ vững huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thực hiện tốt các chính sách xã hội; xây dựng và phá huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh; nâng cao giáo dục, y tế, giảm nghèo bền vững, chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân nhân dân, chăm lo đối tượng chính sách; tăng cường trật tự kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đảm bảo vững chắc quốc phòng – an ninh. Phấn đấu 90% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hàng năm 90% trở lên cơ quan chuyên môn đạt Tập thể lao động tiên tiến, có cơ quan đạt Tập thể lao động xuất sắc; 20% cán bộ, công chức đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 100% các đoàn thể đạt vững mạnh trở lên.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền phát biểu kết luận hội nghị

Khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Nhân dịp này, Đảng ủy Cơ quan Chính quyền đã khen thưởng cho tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Quốc Nghị