Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về nội dung quan trọng

Ngày 13/12, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, ban Thường vụ Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến xem xét đánh giá, xếp loại chất lượng các Chi, Đảng bộ; tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; cá nhân lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị

Kết luận nội dung này, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: Ban Tổ chức Huyện ủy tiếp thu ý kiến của các đồng chí trong ban Thường vụ Huyện ủy; rà soát, tổng hợp, nêu rõ căn cứ, số lượng cụ thể, hoàn thiện tờ trình.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)