Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị lần thứ 23 BCH Đảng bộ huyện khóa XXV

Ngày 9/12/2023, BCH Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức hội nghị lần thứ 23 (kỳ họp mở rộng) để dánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và cho ý kiến đối với một số nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2023, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, song BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, sớm hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2023. Các phong trào thi đua và hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và 75 năm ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên, tiền thân của Đảng bộ huyện Đầm Hà được đẩy mạnh và đạt kết quả. Kinh tế – xã hội tiếp tục được duy trì và có bước phát triển khá; một số chỉ tiêu vượt so với kế hoạch và cùng kỳ năm trước. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tiếp tục được tăng cường; nhiệm vụ quy hoạch, chuyển đổi số được tăng cường và có kết quả. Chương trình xây dựng nông thôn mới ở cả cấp huyện và cấp xã tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện. Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, lao động, việc làm, văn hóa, xã hội, thể thao, tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm; công tác xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát được quan tâm triển khai đảm bảo đúng tiến độ theo chỉ đạo của tỉnh. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tổ chức thành công Diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, cấp xã năm 2023.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trình bày báo cáo kết quả năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2023, mục tiêu chủ yếu năm 2024, Ban chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đã đề ra. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng chính quyền từ huyện đến cơ sở liêm chính, phục vụ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tích cực triển khai các quy hoạch, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với thu hút đầu tư có hiệu quả, huy động mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế – xã hội bền vững; hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao. Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực phát triển kinh tế gắn với xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường. Duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao; thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, giảm nghèo và các chương trình mục tiêu Quốc gia; nâng cao chất lượng giáo dục & đào tạo, y tế và đời sống, thu nhập bình quân đầu người của Nhân dân. Bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Tại  hội nghị cũng đã nghe báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Điều chỉnh Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình kiểm tra, giám sát của BCH, BTV Huyện ủy năm 2024. Kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 07/01/2021 của BCH Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao huyện Đầm Hà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Các nội dung UBND huyện trình tại kỳ họp HĐND huyện phiên cuối năm 2023; Các nội dung Ủy ban nhân dân huyện xin ý kiến thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Đồng chí Đào Biên Thùy, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Trần Anh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện trả lời nội dung chất vấn tại kỳ họp

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ huyện cũng đã thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn đối với nội dung liên quan đến tình hình triển khai Đề án trồng cây ăn quả trên địa bàn huyện.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị Văn Phòng Huyện ủy và các đơn vị liên quan tiếp thu các ý kiến tham gia của đại biểu đối với từng lĩnh vực để bổ sung hoàn thiện các báo cáo. Các ngành, các địa phương và các cơ quan, đơn vị phấn đấu với quyết tâm cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2023, trong đó, đặc biệt quan tâm đến chỉ tiêu thu thuế phí của năm 2023 cần tập trung thực hiện tốt. Các cơ quan, đơn vị, các ngành cần tập trung đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của năm 2023. Đảng ủy các xã, các chi đảng bộ bám sát NQ của BCH Đảng bộ huyện, NQ của Đảng ủy, chi ủy và Kết luận của BTV, Thường trực Huyện ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy các xã và các chi đảng bộ có liên quan để kiểm đếm lại kết quả việc tổ chức thực hiện, đồng thời chỉ rõ những tồn, hạn chế và nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan. Đồng thời, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Đảng ủy các xã, các chi đảng bộ xây dựng NQ để thực hiện nhiệm vụ năm 2024 phải bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ, chủ đề mà Tỉnh ủy, Huyện ủy đề ra để cụ thể hóa vào NQ; chỉ đạo hồ sơ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến đánh giá, xếp loại khen thưởng thi đua của năm 2023. Cấp ủy chỉ đạo chính quyền, chuyên môn triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu, Đảng ủy các xã chỉ đạo để tổ chức kỳ họp HĐND cuối năm theo đúng yêu cầu, kế hoạch đã đề ra. UBND huyện quan tâm hoàn thiện đề án hai khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hồ sơ hoàn thiện giao khu vực biển, thực hiện giao đất bãi triều và bảo vệ hồ sơ đề nghị công nhận huyện NTM nâng cao theo kế hoạch. Thực hiện tốt nhiệm vụ chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2024. Các đồng chí Bí thư cấp ủy các địa phương, bí thư các chi đảng bộ, thủ trưởng các cơ quan đơn vị bám sát các KH, các chỉ đạo và các thông báo kết luận để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tập trung triển khai thực hiện tốt các quy hoạch đã được phê duyệt, các xã chuẩn bị tốt hồ sơ NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo kế hoạch, lộ trình. Các đơn vị, các ngành tập trung chuẩn bị tốt kế hoạch cho năm 2024.

Quốc Nghị