Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị giao ban Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, bản, khu phố quý I năm 2019

Ngày 11/4/2019, huyện Đầm Hà tổ chức Hội nghị giao ban giữa lãnh đạo huyện với đội ngũ Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, bản, khu phố quý I/2019. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Vũ Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ và các ban, ngành đoàn thể trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện đã thông tin về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội; kết quả công tác dân vận và hoạt động thôn, bản, khu phố quý I năm 2019; báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị, đề xuất của bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn, bản, khu phố tại hội nghị giao ban kỳ trước; kết quả chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 135 và chương trình OCOP.

Đồng chí Lê Bình Phượng, Phó chủ tịch UBND huyện thông tin về tình hình kinh tế, xã hội

Theo đó, quý I năm 2019, huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn. Các nhiệm vụ trọng tâm đạt kết quả tốt: Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; Kinh tế tiếp tục phát triển đúng hướng, một số chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ: tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 11,9%CK, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 4,4%CK, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm; quốc phòng – an ninh được giữ vững. Công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện và hoạt động thôn, bản, khu phố có chuyển biến tích cực. Tích cực vận động nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới; Đô thị văn minh”… Các thôn, bản, khu phố tích cực tham gia Hội thi kỹ năng, nghiệp vụ của Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, khu phố năm 2019.

Các đại biểu đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo huyện

Lãnh đạo các phòng, cơ quan chuyên môn của huyện trả lời các kiến nghị của đại biểu

Các đại biểu tham dự hội nghị đã phản ánh, đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo huyện các vấn đề mà người dân quan tâm liên quan tới đất đai, công tác môi trường, nâng cấp đường điện cho thôn Mào Liểng và Nà Thổng, nạo vét luồng lạch ra vào cho tàu thuyền ở bến Xóm Giáo, công tác quản lý vỉa hè ở các tuyến phố, giải quyết chế độ chính sách cho người có công, đường liên thôn ở Nà Thổng và Tán Trúc Tùng… Những nội dung đề xuất, kiến nghị của các đại biểu đã được lãnh đạo huyện và các phòng, cơ quan chức năng của huyện trực tiếp trả lời, làm rõ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, đánh giá cao sự đồng thuận và kết quả hoạt động mà đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới từ huyện đến các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2019 của tỉnh và huyện; đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện bảo vệ môi trường và Chỉ thị 18 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; tăng cường việc giám sát theo chủ đề, tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB, rà soát lại các dự án chậm tiến độ, vi phạm để tiến hành thu hồi. Tiếp tục thu hút đầu tư để phát triển kinh tế và du lịch của huyện; tập trung nâng cao chỉ số cải cách hành chính, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh trên địa bàn. Đội ngũ cán bộ thôn, bản, khu phố, trưởng ban công tác mặt trận trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu ở cơ sở trong tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phát triển kinh tế, tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu; đồng thời tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh ở cơ sở.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà