Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Huyện ủy về triển khai công tác tuyên giáo năm 2019

Chiều ngày 10/4, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  do đồng chí Phạm Hồng Cẩm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy về triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2019, làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, các đồng chí Trưởng, Phó, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đầm Hà, năm 2018, bám sát các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện, Ban Tuyên giáo đã tập trung làm tốt công tác tham mưu, chủ động, kịp thời  đề xuất các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của cấp ủy các cấp; làm tốt công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị góp phần tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên về trách nhiệm nêu gương, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực thi công vụ; làm tốt công tác tham mưu các hoạt động của Ban chỉ đạo 94 huyện, công tác đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa  được triển khai và thực hiện có hiệu quả; Tổ chức thành công hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện. Công tác giáo dục lý luận chính trị được triển khai thường xuyên theo hướng đổi mới và nâng cao chất lượng; lĩnh vực khoa giáo đạt được kết quả tích cực; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân được quan tâm, kịp thời tháo gỡ khó khăn từ cơ sở.

Qúy I/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tập trung đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bổ sung các chuyên đề trọng tâm để tổ chức thực hiện; đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 94 cấp huyện; tổ chức Hội nghị báo cáo viên hàng tháng, phân công báo cáo viên phụ trách tuyên truyền tại chi bộ nơi sinh hoạt; thường xuyên cập nhật các nội dung sinh hoạt qua trang thông tin điện tử huyện; tăng cường học tập các Chỉ thị, Nghị quyết qua đường truyền trực tuyến đến các xã, thị trấn. Việc thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2019, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp, ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể, phù hợp, gắn việc thực hiện chuyên đề với các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, xây dựng hệ thống chính trị, trong sạch vững mạnh.

Về mô hình, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Tuyên giáo, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện qua 1 năm thực hiện nhất thể hóa đã tạo thuận lợi trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Giảm được biên chế, nâng cao được trách nhiệm của người đứng đầu. Hiệu quả bước đầu do nhất thể hóa chức danh Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện là cơ sở để đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học lý luận chính trị.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã báo cáo và làm rõ hơn những kết quả công tác tuyên giáo của huyện thời gian qua, thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp thu toàn bộ các ý kiến của Đoàn công tác, cụ thể hóa bằng các giải pháp để triển khai thực hiện tốt công tác tuyên giáo trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Hồng Cẩm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Hồng Cẩm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh công tác tuyên giáo cần phải có tính phát hiện, tuyên truyền phải quyết liệt, rõ ràng và ngắn gọn, đó là yêu cầu cần thiết trong giai đoạn hiện nay; công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cần thống kê, làm rõ, phân loại đối tượng và phải xây dựng nội dung giáo dục phù hợp để hoạt động bồi dưỡng được hưởng ứng tích cực; việc thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cần quan tâm, khảo sát, đánh giá chất lượng, học tập và làm theo cần đi vào thực chất, bằng hiệu quả công việc; công tác thông tin báo chí, điều tra dư luận, hiện tượng xã hội, cần nhanh, chính xác, kịp thời để định hướng dư luận, có thái độ kiên quyết đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

                                     Mai Thắm (Trung tâm TT&VH Đầm Hà)