Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đoàn khảo sát của Tỉnh ủy làm việc tại huyện Đầm Hà

Ngày 11/4, Đoàn khảo sát của Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Phó trưởng ban thường trực Ban dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Đầm Hà đánh giá tình hình thực hiện Kết luận 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về “tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội”. Dự buổi làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Vũ Văn Phú – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Sau 10 năm thực hiện Kết luận số 62 của Bộ Chính trị, nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội có bước chuyển biến mạnh mẽ. Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội đã có những đổi mới và đạt được kết quả quan trọng. Công tác vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân được tăng cường, phát huy và thực hiện tốt quyền làm chủ của nhân dân. Các phong trào, các cuộc vận động được MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội triển khai với nhiều cách làm hiệu quả gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Việc tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội đã nhận được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, trao đổi một số vấn đề mà đoàn kiểm tra quan tâm; đồng thời thống nhất các kiến nghị, đề xuất để đoàn kiểm tra tổng hợp báo cáo.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Phó trưởng ban thường trực Ban dân vận Tỉnh ủy phát biểu kết luận

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Phó trưởng Ban thường trực Ban dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả trong thực hiện Kết luận số 62 của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện thời gian qua. Ðể tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 62 của Bộ Chính trị, đồng chí đề nghị huyện Đầm Hà cần tập trung đổi mới đồng bộ phương thức lãnh đạo đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội; phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa hoạt động dân vận chính quyền và các đoàn thể chính trị – xã hội. MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội, tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, hướng mạnh về cơ sở. Phát huy vai trò tham gia góp ý xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội của các đoàn thể chính trị – xã hội. Tiếp tục kiện toàn bộ máy đội ngũ cán bộ đảm bảo theo đúng quy định, tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

                                                     CTV.Minh Hải