Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ký kết chương trình phối hợp giữa UBND huyện với MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội năm 2019

Ngày 10/4, UBND huyện, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội đã tổ chức Hội nghị đánh giá Chương trình phối hợp hoạt động năm 2018, ký kết chương trình phối hợp năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Năm 2018, công tác phối hợp giữa UBND huyện với UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện đã đạt được những kết quả rõ nét trên các nội dung: tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; chương trình xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; công tác GPMB và chỉnh trang đô thị. Cùng với đó, phối hợp thực hiện tốt chủ đề công tác năm “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên; Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; xây dựng thương hiệu Đầm Hà”. Vận động hội viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Năm 2019, UBND huyện và Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội sẽ  phối hợp tuyên truyền, quán triệt và triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm; vận động trong công tác GPMB, thực hiện tốt Chỉ thị 09/CT-HU của Ban Thường vụ Huyện ủy và Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 11/5/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Đầm Hà về lập lại trật tự hành lang An toàn giao thông đường bộ, vỉa hè đô thị trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch huyện ghi nhận biểu dương kết quả chương trình phối hợp công tác năm 2018 giữa UBND huyện với UB Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội huyện, đồng chí  đề nghị năm 2019 chương trình phối hợp cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tập trung thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2019 “Xây dựng và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động dịch vụ, du lịch”. Các nội dung phối hợp cần thống nhất, đồng bộ, quá trình thực hiện phải quyết liệt, rõ người, rõ việc và hiệu quả, thực hiện định kỳ giao ban, kiểm điểm thường xuyên để đánh giá hiệu quả cũng như khắc phục kịp thời những tồn tại hạn chế của chương trình. Tập trung đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới; vận động, hướng dẫn nhân dân tích cực tham gia lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Ký kết chương trình phối hợp giữa UBND với Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện

Tại hội nghị, hai bên đã ký kết chương trình phối hợp năm 2019, quyết tâm thực hiện tốt các nội dung công tác giữa UBND với Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

                                                          CTV.Minh Hải