Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp HĐND huyện

Ngày 28/6/2022, Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 và các kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm trong các kỳ họp trước của HĐND huyện. Dự hội nghị có đồng chí Trần Anh Cường – Phó chủ tịch UBND huyện; MTTQ và các Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện, các cơ quan liên quan, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. Đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND huyện và kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, việc giải quyết các kiến nghị của cử tri đã được UBND huyện quan tâm, phân công cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan chủ trì hoặc phối hợp giải quyết đối với các nội dung kiến nghị. Đối với những kiến nghị do những nguyên nhân khách quan (về nguồn lực, cơ chế chính sách liên quan đến Trung ương, một số ngành của tỉnh…) chưa thể giải quyết dứt điểm ngay, đã được UBND huyện chỉ đạo cơ bản làm rõ để thông tin tới cử tri. Một số kiến nghị đã được giải quyết có kết quả hoặc nhận được sự đồng tình của cử tri, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo đồng thuận trong nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Kết quả cụ thể: Trong tổng số 33 kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4 và các kỳ họp trước của Hội đồng nhân dân huyện khóa IV (tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 22/12/2021), đã có 01/33 (đạt 3,03%) kiến nghị được giải quyết xong, có kết quả cụ thể; 08/33 (đạt 24,24%) kiến nghị đã được chỉ đạo trả lời, giải thích rõ để thông tin tới cử tri; 22/33 (chiếm 66,66%) đã chỉ đạo giải quyết nhưng chưa dứt điểm cần quan tâm chỉ đạo, giải quyết trong thời gian tới. Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã tích cực triển khai, thực hiện việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri theo phân công của UBND huyện; quá trình giải quyết đã chủ động phối hợp, rà soát. Báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất biện pháp để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc. Các Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện đã đề cao trách nhiệm, thực hiện khảo sát, thẩm tra việc giải quyết kiến nghị cử tri của các cơ quan, đơn vị và báo cáo Thường trực HĐND huyện về kết quả thực hiện nội dung này; đồng thời qua hoạt động giám sát đã có kiến nghị, đề xuất với cơ quan chức năng về những khó khăn và giải pháp để sớm giải quyết có kết quả những kiến nghị của cử tri…

Đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện, phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan có lộ trình thời gian giải quyết cụ thể các kiến nghị của cử tri. Cần có giải pháp, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những kiến nghị tồn đọng, kéo dài. Các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn cần phối hợp chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Các xã, thị trấn quan tâm giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền.  Các Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp tục nâng cao hiệu quả giám sát và thông tin tới cử tri và nhân dân về kết quả giải quyết các kiến nghị cử tri; Thường xuyên nắm bắt, giám sát kết quả thực hiện, kịp thời báo cáo Thường trực HĐND huyện. Ủy ban MTTQ huyện tiếp tục quan tâm phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND huyện, các Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện trong hoạt động tiếp xúc cử tri và tổng hợp kiến nghị cử tri theo hướng đổi mới, đúng quy định.

Quốc Nghị