Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban thường trực Huyện ủy

Ngày 28.6, Thường trực Huyện ủy đã họp giao ban để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về Kế hoạch nâng cao chất lượng cải cách hành chính và chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện (DGI) chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI), chỉ số mức độ chính quyền điện tử cấp huyện và cấp xã, thị trấn (ICT) năm 2022 và giai đoạn 2022 – 2025. Theo đó, mục đích nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong hệ thống cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện; đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nói chung và chỉ số PAR INDEX, SIPAS, DDCI, DGI, ICT; giữ và tăng dần vị trí xếp hạng; phấn đấu, phát huy, duy trì, cải thiện để đạt điểm và điểm tối đa các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần trong chỉ số PAR INDEX, các tiêu chí đánh giá trong chỉ số SIPAS và các trục nội dung trong chỉ số DGI, DDCI, ICT; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nội dung của chỉ số PAR INDEX, SIPAS, DGI, DDCI, ICT. Kế hoạch cũng xác định các chỉ tiêu cụ thể, nhiệm vụ và giải pháp đối với từng chỉ số trong năm 2022 và giai đoạn 2022 – 2025.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp

Kết luận nội dung này, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: các cơ quan tham mưu rà soát, phân tích kỹ thực trạng các chỉ số, đánh giá rõ kết quả, phân tích nguyên nhân các chỉ số đạt thấp, bổ sung các giải pháp, hoàn thiện Kế hoạch nâng cao chất lượng các chỉ số. Trong đó đảm bảo 2 mục tiêu: cải thiện, tăng điểm số và tăng vị trí xếp hạng. Xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Đối với nhiệm vụ chung, cần quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác thông tin tuyên truyển; nâng cao chất lượng cán bộ và hiệu lực hoạt động của chính quyền các cấp; tăng cường nắm tình hình, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đơn thư, kiến nghị của nhân dân; phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội, người dân và doanh nghiệp trong triển khai các bộ chỉ số; quan tâm đầu tư trang thiết bị đồng bộ; gắn kết với việc triển khai các nhiệm vụ khác như chuyển đổi số, phòng chống tham nhũng, xây dựng nông thôn mới, thu hút đầu tư, việc thực hiện kế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế sau kiểm tra, giám sát .v.v. Đối với nhiệm vụ cụ thể, tập trung giữ vững và duy trì các chỉ số thành phần đạt cao; cải thiện các điểm số đối với các chỉ số đạt thấp. Về nhiệm vụ giải pháp cụ thể, quan tâm nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến; nâng cao hiệu quả hoạt động của cổng thông tin điện tử thành phần huyện; tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hoạch nâng cao chất lượng cải cách hành chính giai đoạn 2022 – 2025 gắn với hội nghị phân tích các chỉ số; tăng cường sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số; tăng cường giám sát thường xuyên, không báo trước đối với hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước, Trung tâm hành chính công, bộ phận tiếp nhận – trả kết quả cấp xã; thanh tra, kiểm tra công vụ; quan tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã.v.v.

Tại cuộc họp, Thường trực Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về kết quả rà soát công tác quản lý đối với Trung tâm vui chơi thanh thiếu niên huyện; Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 và công tác tổ chức – cán bộ.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)