Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị công bố quyết định của BTV Huyện ủy về công tác cán bộ

Sáng ngày 20/10/2022, đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ. Dự hội nghị có Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các cơ quan, ban Đảng và cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra, Văn phòng Huyện ủy.

Theo Quyết định số 482-QĐ/HU ngày 11/10/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Đoàn Văn Thành, thôi giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025, điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy. Thời hạn bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 20/10/2022.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, phát biểu giao nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận những kết quả đồng chí Đoàn Văn Thành đã đạt được trong thời gian công tác vừa qua và đề nghị đồng chí trên cương vị mới cần nhanh chóng tiếp cận với công việc, tiếp tục học hỏi, nghiên cứu, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ, đoàn kết cùng với tập thể cơ quan Văn phòng Huyện ủy để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ tổ chức phân công. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cũng đề nghị Cơ quan Văn phòng Huyện ủy cần đoàn kết, tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ đồng chí Đoàn Văn Thành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quốc Nghị