Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018 và triển khai phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”

Ngày 14/6/2019, UBND huyện tổ chức hội nghị công bố kết quả đánh giá và xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2018 và triển khai phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện.

Năm 2018 công tác CCHC trên địa bàn huyện đã được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện thu được nhiều kết quả như: Điểm trung bình đạt được của các cơ quan ở chỉ số thành phần về chỉ đạo, điều hành CCHC đạt 85,85%, chỉ số thành phần về cải cách thủ tục hành chính các cơ quan có giá trị trung bình đạt 100%, các xã, thị trấn đạt 95,45%; chỉ số xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan chuyên môn đạt 90, 20%, các xã, thị trấn đạt 89,06%; chỉ số thành phần về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt 95,88%; bình quân số điểm đạt được về chỉ số CCHC của các cơ quan chuyên nôn, UBND các xã, thị trấn  năm 2018 là 84,92 điểm, trong đó ở khối các cơ quan đạt số điểm cao nhất là Phòng LĐ TB&XH với 88,75 điểm, ở khối xã, thị trấn đơn vị đạt số điểm cao nhất là xã Tân Bình với 87,99 điểm…

Đồng chí Vũ Văn Phú, Phó bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Phú – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, biểu dương kết quả trong việc triển khai thực hiện CCHC của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn  đạt được trong năm 2018. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả CCHC, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung sử dụng có hiệu quả Chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính trong chỉ đạo, điều hành CCHC tại đơn vị mình; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 26 ngày 14/4/2015 của BCH Đảng bộ huyện về “đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”, Chương trình hành động số 03 của BTV Huyện ủy, Chương trình hành động số 24 của BCH Đảng bộ huyện; đẩy mạnh việc xây dựng và sử dụng các phần mềm dùng chung để nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành trong xử lý công việc, tăng tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử  trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra vực thực hiện nhiệm vụ CCHC; thực hiện tốt phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” gắn với triển khai Nghị quyết số 23 của BCH Đảng bộ huyện về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Đầm Hà “Đoàn kết, sáng tạo, tự tin, thân thiện”.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị và phát động phong trào thi đua

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện một số nội dung: Tổ chức triển khai phổ biến, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả Chỉ số CCHC, sự hài lòng của người dân về giải quyết thủ tục hành chính và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức năm 2018; thường xuyên kiểm tra, rà soát lại phân công nhiệm vụ đối với cán bộ làm công tác CCHC để ngày càng nâng cao hiệu quả công việc; đẩy mạnh sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý công việc; tăng cường tuyên truyền để người dân tích cực khai thác, sử dụng môi trường mạng trong liên hệ giải quyết công việc với các cơ quan, đơn vị; tiếp tục thực hiện tốt giao tiếp, ứng xử trong giải quyết công việc. Phát động phomng trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; thi đua xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện và hiện đại. Cán bộ, công chức , viên chức cần thực hiện tốt các nội dung mà Thủ tướng Chính phủ phát động trong phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, thi đua thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức lối sống, đạo đức công vụ, thực hiện tốt chuyên môn nghiệp vụ, tôn trọng và lắng nghe nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy trao khen thưởng cho các tập thể

12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nâng cao hiệu quả CCHC 2018 được UBND huyện khen thưởng

Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho 6 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác nâng cao hiệu quả CCHC năm 2018.

Quốc Nghị – trung tâm TT&VH