Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị chuyên đề về giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Chiều ngày 2/10/2020, tại xã Quảng Lâm, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức hội nghị chuyên đề về giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và giao ban giữa Thường trực HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý III năm 2020. Đồng chí Đào Biên Thùy, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thường trực HĐND các xã, thị trấn và các tổ đại biểu HĐND huyện.

Hội nghị đã đánh giá thực trạng công tác giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri của HĐND các cấp trong thời gian qua. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đại biểu HĐND huyện đã thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND huyện, qua các cuộc tiếp xúc đã có 303 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp. Thường trực HĐND đã tiến hành phân loại, tổng hợp các nội dung kiến nghị và ngay sau kỳ họp đã ban hành văn bản yêu cầu UBND huyện xem xét, giải quyết; thường xuyên quan tâm đôn đốc, giám sát giải quyết đến cùng nhiều nội dung kiến nghị, tạo được sự tin tưởng của cử tri. Bên cạnh những kiến nghị của cử tri được UBND huyện, các cơ quan giải quyết một cách kịp thời, có hiệu quả thì vẫn còn những kiến nghị chưa được giải quyết kịp thời hoặc giải quyết chưa dứt điểm; việc rà soát, phân công các cơ quan, đơn vị giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri của UBND huyện chưa chặt chẽ; công tác thông tin về kết quả giải quyết các kiến nghị có lúc chưa kịp thời, thường xuyên…

Tại hội nghị, Thường trực HĐND các xã, thị trấn và các đại biểu HĐND huyện đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến để nâng cao chất lượng giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp như: ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND phải có văn bản chuyển các kiến nghị của cử tri đến UBND cùng cấp để giải quyết; lựa chọn kỹ nội dung giám sát, tập trung vào những vấn đề chưa được giải quyết, đã giải quyết nhưng chưa dứt điểm; kết hợp giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri với các chương trình giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND…

Thường trực HĐND các xã, thị trấn tham gia phát biểu ý kiến

Hội nghị cũng đã đánh giá kết quả công tác của HĐND huyện và các xã, thị trấn trong 9 tháng năm 2020. Theo đó, HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch đề ra. Công tác phối hợp với UBND, UBMTTQ và các cơ quan liên quan được tăng cường, tạo điều kiện nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Công tác tổ chức kì họp dân chủ, công khai, chất lượng kỳ họp dần được nâng cao; hoạt động thẩm tra, giám sát đảm bảo kịp thời, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, các chuyên đề giám sát đều là những vấn đề được cử tri quan tâm; công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân được duy trì theo quy định, nghiêm túc.

Đồng chí Đào Biên Thùy, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đào Biên Thùy, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND đánh giá cao những kết quả công tác đã đạt được trong 9 tháng năm 2020 của HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn. Đồng chí đề nghị một số nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2020 cần tập trung như: Tập trung triển khai thực hiện tốt các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri của HĐND các cấp; thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phòng chống Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế. khôi phục sản xuất; các xã tập trung cho chương trình xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu; Thường trực HĐND các xã, thị trấn tập trung phới hợp với Đảng ủy để tuyên truyền thực thiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, bầu cử Đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp. Tập trung nâng cao các tiêu chí trong chương trình xây dựng NTM trên địa bàn các xã, thị trấn; tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của Ban điều hành ngân sách, tăng cường công tác giám sát của HĐND các cấp; phối hợp với MTTQ thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

Các đại biểu thăm quan cơ sở sản xuất rượu khoai của HTX Quế Lâm tại bản Tài Lý Sáy

Sau hội nghị, các đại biểu đã đi thăm một số mô hình phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng NTM, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại xã Quảng Lâm.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà