Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

TTYT Đầm Hà tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván-Bạch hầu giảm liều

Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà đã phối hợp với với Phòng Y tế, Phòng Giáo dục, UBND các xã, thị trấn và các ban, ngành, đoàn thể tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván – Bạch hầu giảm liều cho tất cả các trẻ 7 tuổi trên địa bàn huyện.

Để đảm bảo chiến dịch diễn ra an toàn, thuận lợi, đạt chỉ tiêu kế hoạch, Trung tâm Y tế Đầm Hà đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên hệ thống loa phát thanh FM ở cơ sở về: Sự nguy hiểm của bệnh Uốn ván – Bạch hầu đối với sức khỏe và sự sống của trẻ em và cộng đồng, các thông tin về vắc xin, đối tượng tiêm và lợi ích của tiêm vắc xin Uốn ván – Bạch hầu giảm liều, địa điểm tiêm và ngày giờ chiến dịch được tổ chức ở các xã, thị trấn…; Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ y tế về việc triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván – Bạch hầu giảm liều; Tiến hành rà soát, điều tra, lập danh sách đối tượng thực tế tại địa phương; Xây dựng kế hoạch phân phối cấp phát vắc xin, bơm kim tiêm, hộp an toàn cho các điểm tiêm; Phân công cán bộ giám sát trước, trong và sau chiến dịch…

Kết thúc chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván – Bạch hầu giảm liều tại huyện Đầm Hà đã có 795/817 trẻ 7 tuổi  được tiêm vắc xin Uốn ván – Bạch hầu giảm liều, đạt tỷ lệ 97,31%.

Ánh Tuyết – Trung tâm Y tế Đầm Hà