Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 17

Chiều ngày 8/6/2022, BCH Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức hội nghị lần thứ 17 để thảo luận và cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã tập trung thảo luận và cho ý kiến vào các tờ trình của UBND huyện trình tại kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện, gồm: Tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; việc quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công 2023-2025; việc điều chỉnh, bổ sung KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh KH đầu tư công năm và tờ trình về dự kiến KH đầu tư công năm 2023.

Các đại biểu thảo luận, tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện biểu đều nhất trí với nội dung các tờ trình của UBND huyện. Bên cạnh đó cũng có một số ý kiến thảo luận liên quan đến các công trình, dự án, các hạng mục, nguồn vốn…

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy, phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy, cơ bản thống nhất với nội dung các tờ trình và giao cho Phòng TC-KH, Ban QL dự án đầu tư xây dựng là cơ quan tham mưu cho UBND huyện xây dựng các tờ trình tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu đối với những nội dung xin điều chỉnh, bổ sung chủ trương trước khi trình HĐND huyện; cập nhật, bổ sung thêm các căn cứ pháp lý, các hạng mục, công trình, danh mục đầu tư đảm bảo không để sót; hoàn chỉnh các tờ trình đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định.

Quốc Nghị