Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đảng ủy Quân sự huyện Đầm Hà họp phiên 6 tháng đầu năm 2022

Sáng 8/6, Đảng ủy Quân sự huyện đã tổ chức phiên họp 6 tháng đầu năm báo cáo kết quả đạt được và đưa ra phương hướng lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì phiên họp.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương trong điều kiện tình hình ANCT trên địa bàn huyện ổn định. Tham mưu cho Huyện ủy, HĐND và UBND kịp thời ban hành các chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ QP, QSĐP. Tham mưu cho UBND đầu tư xây dựng thao trường huấn luyện tổng hợp số tiền 7,6 tỷ đồng. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương. Hoàn thành chỉ tiêu giao nhận quân năm 2022. Hoàn thành chương trình huấn luyện thường trực, dân quân tự vệ. Xây dựng đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết theo đúng kế hoạch, chặt chẽ, hiệu quả.

Đại biểu tham gia, đóng góp ý kiến

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tiếp tục duy trì tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định; đại dịch Covid-19 được kiểm soát. Huyện ủy, HĐND và UBND huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo địa phương hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội gắn với củng cố Quốc phòng – An ninh năm 2022. Tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh, tham mưu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS, QSĐP, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; Thực hiện tốt các chủ trương sáng tạo, hiệu quả của QS huyện và tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện kết luận phiên họp

Kết luận tại hội nghị, Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đảng ủy quân sự huyện đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí yêu cầu Đảng ủy Quân sự huyện không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, cùng cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ QS, QPĐP và phòng, chống dịch; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

                                                                            Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)