Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ HUYỆN ĐẦM HÀ (QUẢNG NINH) TỔ CHỨC TỌA ĐÀM VỀ XÂY DỰNG CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ NỘI DUNG TÁC PHẨM “MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CNXH VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXH Ở VIỆT NAM”

Sáng ngày 07/6/2022, Đảng ủy Ban CHQS huyện Đầm Hà tổ chức tọa đàm về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Buổi tọa đàm nhằm đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm lãnh đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, tổ chức đảng; cơ sở lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam…tạo sự chuyển biến trong nhận thức và việc tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ – LLVT huyện.

Lãnh đạo quân sự phát biểu tại hội nghị

Tham gia buổi tọa đàm

Với tinh thần “dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao”, buổi tọa đàm về xây dựng chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ – LLVT huyện đã được triển khai thực hiện chặt chẽ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Buổi tọa đàm về xây dựng chỉnh đốn Đảng là một trong những biện pháp nhằm đa dạng hóa hình thức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII, khóa XIII) về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng ở các cơ quan, đơn vị trong LLVT huyện. Theo đó, từng cán bộ, đảng viên trên cương vị, chức trách của mình thông qua sinh hoạt, tọa đàm, trao đổi để tự soi lại mình, tự đánh giá chính mình, tự đề xuất trước tập thể, cấp ủy và toàn thể đảng viên kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, yếu kém về trách nhiệm, đạo đức, lối sống, tác phong công tác. Mỗi đảng viên đều lấy mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị làm mẫu số chung khi đóng góp cho đồng chí, đồng đội. Từng đảng viên đã biết nhận trách nhiệm trước tập thể mà không sợ bị phê bình, đánh giá về năng lực, phẩm chất người cán bộ, đảng viên.

                                                                          Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)