Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Chiều ngày 8/6/2022, BTV Huyện ủy đã họp để nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại cuộc họp các đồng chí Ủy viên BTV đã nghe và cho ý kiến về các tờ trình của UBND huyện gồm: Tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công 2023-2025; tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và tờ trình về dự kiến KH đầu tư công năm 2023.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, TUV, Bí thư Huyện ủy, kết luận các nội dung

Qua nghe các tờ trình và ý kiến tham gia của các đồng chí trong BTV Huyện ủy, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy cơ bản thống nhất với nội dung các tờ trình của UBND huyện, trong đó đối với một số dự án đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư các đơn vị cần xem xét, điều chỉnh nguồn vốn, quy mô đầu tư cho phù hợp với điều kiện thực tế, bổ sung số liệu vào tờ trình để đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; đồng thời, đề nghị cơ quan tham mưu cho UBND huyện tiếp thu các ý kiến tham gia của BTV Huyện ủy để chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh các tờ trình theo quy định.

Cũng tại hội nghị, BTV Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến đối với nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND huyện và công tác tổ chức cán bộ.

Quốc Nghị