Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 5 năm 2019

Ngày 30/5/2019, BTV Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị để bàn và cho ý kiến về một số nội dung trong chương trình công tác tháng 5/2019. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị các đồng chí trong BTV Huyện ủy đã thảo luận và tham gia ý kiến đối với báo cáo về kết quả 5 năm triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn huyện; kết quả thực hiện Thông báo số 1215-TB/TU ngày 12/12/2018 của BTV Tỉnh ủy về rà soát công tác giao, cho thuê, xử lý, thu hồi đối với đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản giao cho hộ gia đình cá nhân tháng 5/2019; kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 14/4/2015 (đề án 25) gắn với quản lý, rèn luyện đảng viên và công tác quy hoạch, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên.

Cơ quan chuyên môn trình bày báo cáo tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy kết luận các nội dung tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị đối với Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai thực hiện; ngành nông nghiệp huyện cần xác định từ 1 -3 sản phẩm chủ lực để tăng cường đầu tư giúp tăng sản lượng, chất lượng để phát triển thành các sản phẩm OCOP của huyện và tỉnh; sử dụng hiệu quả các quy hoạch trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và trong phát triển sản xuất; tiếp tục hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn; tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất giống gắn với thức ăn, dinh dưỡng phục vụ cho chăn nuôi; di dời các điểm chăn nuôi có nguy cơ gây ô nhiễm trong khu dân cư ra khu vực chăn nuôi tập trung để bảo vệ môi trường; tập trung khuyến khích việc phát triển các sản phẩm hàng hóa trên địa bàn huyện. Đối với việc rà soát công tác giao, cho thuê, xử lý, thu hồi đối với đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản giao cho hộ gia đình cá nhân, các cơ quan chuyên môn cần tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để việc xác định các ô, thửa đất phải đảm bảo chính xác; bổ sung, tăng cường lực lượng để đẩy nhanh tiến độ rà soát đảm bảo hoàn thành theo đúng kế hoạch; tăng cường quản lý, cập nhật thông tin về các hộ gia đình, cá nhân được giao, cho thuê đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện; cơ quan chuyên môn cần đề xuất những giải pháp, cách làm hiệu quả từ thực tế để tập trung đẩy nhanh tiến độ rà soát đối với các xã còn lại. Đối với kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 14/4/2015 (đề án 25), đồng chí đề nghị Đoàn giám sát cần tích cực, chủ động hơn nữa trong việc phát hiện các vấn đề qua quá trình kiểm tra, giám sát tại cơ sở; thông báo kết luận sau giám sát cần chi tiết, tỉ mỉ đặc biệt đối với các số liệu thống kê; các đòng chí Thường vụ phụ trách các xã cần tập trung theo dõi, chỉ đạo sát sao để nâng cao chất lượng các Nghị quyết chuyên đề, chất lượng ban hành các Nghị quyết của Đảng bộ các xã, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và việc ban hành văn bản tại các chi bộ thôn, bản.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH