Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy

Ngày 28/11, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng của huyện. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về tình hình công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Qua nghe báo cáo, các đại biểu thống nhất, năm 2019 Huyện đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh và tình hình thực tiễn của địa phương với sự chủ động, quyết liệt, sáng tạo và sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và nhân dân trong toàn huyện nên đã đạt được nhiều kết quả tích cực; 19/21 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch đề ra, trong đó có 07/21 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Việc thực hiện quy hoạch, sắp xếp, luân chuyển, bố trí cán bộ thực hiện chặt chẽ trên cơ sở rà soát tổng thể để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đảm bảo nguồn cán bộ kế cận. Đổi mới hình thức, nội dung đánh giá chất lượng cán bộ, công chức (sát hạch, quy định đánh giá cán bộ, công chức…). Chủ động triển khai Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh về tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được triển khai đảm bảo về tiến độ và chất lượng. Chú trọng giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại của công dân; nâng cao vai trò tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, thực thi công vụ; chỉ số cải cách hành chính năm 2018 tăng 7 bậc, chỉ số hiệu quả quản trị (DGI) đứng thứ 2/14 địa phương.

Kinh tế tiếp tục phát triển trên các lĩnh vực và tăng so với cùng kỳ: Nông nghiệp tăng 14,4%; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng 11,2%; Thương mại, dịch vụ tăng 11,9%. Thu ngân sách trên địa bàn đảm bảo kế hoạch và tăng so với dự toán tỉnh và huyện, tăng 29% so với cùng kỳ. Công tác thu hút đầu tư đặc biệt quan tâm, nhiều tập đoàn lớn đầu tư trên địa bàn (Tập đoàn TH, Việt – úc); các chỉ số về sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, năng lực canh tranh… được cải thiện. Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135 được các cơ quan, đơn vị, các xã vào cuộc tích cực; đã có 02 xã đạt chương trình xây dựng nông thôn mới; 01 xã và 5/5 thôn hoàn thành Chương trình 135. Công tác giải phóng mặt bằng được quan tâm. An sinh xã hội được đảm bảo, số hộ nghèo giảm sâu (còn 0,45%); hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT có nhiều đổi mới, tạo ra sức hút đối với đông đảo người dân trong và ngoài huyện; lĩnh vực du lịch bước đầu có những khởi sắc (số lượt khách du lịch đạt 180% mục tiêu đề ra).

Quốc phòng được đảm bảo, hoàn chỉnh thao trường huấn luyện giai đoạn I. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; không để xảy ra điểm nóng, phức tạp. Tình hình nhân dân trên địa bàn ổn định, dư luận xã hội đồng tình với sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của cấp ủy và chính quyền địa phương.

Sau khi nghe ý kiến các đại biểu tham gia đóng góp tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Huyện ủy thống nhất với các ý kiến, đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư đạt thấp; Việc rà soát giao đất, cho thuê đất, quản lý đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản còn chậm tiến độ; Chương trình xây dựng nông thôn mới còn khó khăn về vệ sinh môi trường… Về phương hướng nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Bí thư Huyện ủy lưu ý điều chỉnh chỉ tiêu thu ngân sách phấn đấu đạt trên 72 tỷ đồng; Tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,3%; Về xây dựng chủ công tác năm cần bám sát chủ đề công tác năm của tỉnh bổ sung thêm nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện. Cơ quan tham mưu tiếp thu  ý kiến tham gia của các đại biểu để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo.

Cũng trong chương trình làm việc, hội nghị còn cho ý kiến đối với chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra của huyện năm 2020; kế hoạch phân bổ ngân sách và vốn đầu tư năm 2020; Tờ trình điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020; Tổng kết Nghị quyết số 12- NQ/HU ngày 02/11/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển sản phẩm “củ cải Đầm Hà” giai đoạn 2016- 2020; công tác tổ chức, cán bộ và một số nội dung quan trọng khác.

                       Minh Hải