Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 – 2025 (2021 – 2026) thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Ngày 28/11, huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 – 2025 (2021 – 2026) thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Hội nghị lần này nhằm bổ sung để hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp huyện giai đoạn 2020 – 2025 ( 2021 – 2026); đồng thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ đã chuyển công tác, cán bộ không đủ tiêu chuẩn, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở địa phương. Đây cũng là một trong những khâu quan trọng chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Đồng chí đề nghị, các đại biểu cần nêu cao trách nhiệm, ý thức chính trị, nghiên cứu kỹ về tiêu chuẩn, cơ cấu và quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để lựa chọn, phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ có chất lượng.

Các đại biểu bỏ phiếu bổ sung quy hoạch tại hội nghị cán bộ chủ chốt

Ngay sau khi nghe hướng dẫn cụ thể về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch đối với từng vị trí chức danh; kết quả rà soát, phương hướng dự nguồn nhân sự, các đại biểu đã tiến hành lựa chọn, bỏ phiếu bổ sung quy hoạch chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025 (2021 – 2026) theo đúng quy định với số phiếu nhất trí cao. Bao gồm: Bổ sung quy hoạch chức danh Chủ tịch HĐND huyện, chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm nhân sự bổ sung quy hoạch

Các đại biểu bỏ phiếu lấy ý kiến tín nhiệm tại hội nghị Ban Chấp hành

Cùng ngày, huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lấy ý kiến tín nhiệm và hội nghị Ban Thường vụ lấy phiếu giới thiệu nhân sự đưa vào danh sách đề nghị cấp có có thẩm quyền bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 – 2015 (2021 – 2026).

Thanh Nga – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH)