Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Ngày 24/7, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiểm điểm kết quả triển khai nhiệm vụ trọng tâm được phân công cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và lãnh đạo huyện 6 tháng đầu năm 2019. Theo đó, 6 tháng đầu năm, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm được phân công; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện tinh giản bộ máy biên chế, công tác tổ chức và cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; chủ động quảng bá thương hiệu, thu hút đầu tư; phát triển kinh tế; đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 135, chương trình OCOP; thực hiện chủ đề công tác năm về “xây dựng và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động dịch vụ, du lịch”; đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã đánh giá cao sự chủ động, tích cực của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tập trung rà soát lại các mục tiêu, nhiệm vụ, triển khai đánh giá sơ kết, tổng kết theo Nghị quyết; triển khai phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua về đích nông thôn mới, thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Đầm Hà nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của đội ngũ Bí thư chi bộ; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; rải ngân vốn đầu tư công, các công trình xây dựng nông thôn mới, 135; triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; quan tâm nắm tình hình tư tưởng trong nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 18/7/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác tôn giáo; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1725-QĐ/TU ngày 09/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phê duyệt Đề án “Tiếp cận, tranh thủ chức sắc, tôn giáo; xây dựng và phát huy vai trò cốt cán trong  các tôn giáo phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”; báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 20/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển chăn nuôi huyện Đầm Hà năm 2020; kết quả thực hiện thông báo số 1215-TB/TU ngày 12/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rà soát công tác giao, cho thuê, xử lý, thu hồi đối với đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản giao cho hộ gia đình cá nhân tháng 6/2019; Đề án sáp nhập trường tiểu học Quảng Lợi và trường THCS Quảng Lợi thành trường tiểu học và THCS Quảng Lợi; báo cáo các nội dung Thường trực được ủy quyền giải quyết theo quy định cáo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 7/2019 và một số công tác tổ chức, cán bộ.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)