Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để cho ý kiến vào các nội dung quan trọng. Dự họp có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã cho ý kiến vào các nội dung: Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị trấn Đầm Hà; Công tác quy hoạch chuẩn bị đầu tư một số hạng mục căn cứ chiến đấu và trụ sở Ban CHQS cấp xã theo chỉ đạo chung của tỉnh; Nội dung chương trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 19 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Đề án tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2024 -2029; Báo cáo kết quả công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37- NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”; Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/HU ngày 24/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển du lịch huyện Đầm Hà đến năm 2025 định hướng đến năm 2030; Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/HU ngày 24/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Đầm Hà “Đoàn kết, sáng tạo, tự tin, thân thiện” đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững;  Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Đề án bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử và văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Lãnh đạo UBND huyện báo cáo Dự thảo Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị trấn Đầm Hà

Đại biểu phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị UBND huyện, đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến các đại biểu hoàn thiện Tờ trình, Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị trấn Đầm Hà; Quy chế cần bám sát các quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương và Quy hoạch chung mở rộng thị trấn Đầm Hà đến năm 2040 với mục tiêu quản lý, kiểm soát sửa chữa, xây mới, quản lý đô thị hiện hữu và khu vực mở rộng đảm bảo quy định của phát luật, phát huy bản sắc văn hóa huyền thống, đảm bảo sự phát triển của địa phương.

Về công tác quy hoạch chuẩn bị đầu tư một số hạng mục căn cứ chiến đấu và trụ sở Ban CHQS cấp xã theo chỉ đạo chung của tỉnh, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Ban CHQS Huyện phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, xã Đại Bình, xã Quảng Tân, phối hợp lựa chọn địa điểm phù hợp; UBND huyện rà soát, thực hiện hồ sơ công tác chuẩn bị đầu tư đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Đối với nội dung chương trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 19 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị các cơ quan đơn vị thẩm tra, rà soát kỹ các tờ trình trình tại kỳ họp, bám sát các căn cứ, quy định của pháp luật để đảm bảo các nội dung của Kỳ họp.

Về Đề án tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2024 -2029, Ủy ban MTTQ huyện cần tính toán thời gian tham luận tại Đại hội phù hợp,  chuẩn bị chu đáo về Đề án nhân sự, công tác tổ chức, xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ tới, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đảm bảo chất lượng.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp thu ý kiến của các đại biểu, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các nội dung trình tại hội nghị, báo cáo Ban Chấp hành theo quy định.

                                                      Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)