Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội Nông dân tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội và phong trào nông dân

Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với Hội Nông dân huyện Đầm Hà tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội và phong trào nông dân cho cán bộ Hội cơ sở, cán bộ Chi tổ hội và hội viên nòng cốt năm 2024.

Tham gia tập huấn, các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở; cán bộ Chi, Tổ hội và hội viên nòng cốt đã được truyền đạt các nội dung: Nghị quyết số 02-NQ/HNDT ngày 28/12/2023 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Một số Nội dung chính trong Nghị quyết số 03-NQ/HNDT ngày 28/12/2023 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, giai đoạn 2023-2028; nội dung cơ bản của Luật Đất đai sửa đổi; công tác phòng chống tội phạm; bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, nội dung, quy trình sinh hoạt Chi, Tổ hội.

Đại biểu tham dự

Tập huấn kỹ thuật trồng cây chanh leo tím

Cùng với tập huấn về về kỹ năng nghiệp vụ công tác hội, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng và thu hoạch chanh leo tím cho hội viên nông dân xã Dực Yên. Qua đó giúp hội viên nông dân nắm bắt được kiến thức đề triển khai thực hiện mô hình trồng 7 ha chanh leo tím tại xã Dực Yên.

Tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm

Thông qua các lớp tập huấn góp phần nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác Hội, nhất là đội ngũ cán bộ các Chi, Tổ hội được kiện toàn sau Đại hội Hội Nông dân cấp nhiệm kỳ 2023-2028, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác Hội và phong trào nông dân; xây dựng và phát triển tổ chức Hội cơ sở vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ phương thức, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ở các cấp Hội, đồng thời  nâng cao được trình độ, kỹ thuật canh tác các cây trồng mới cho hội viên nông dân  các xã, từ đó có thể triển khai thực hiện các mô hình phát triển kinh tế mới ngay tại địa phương.

                                                Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)