Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Chiều ngày 11/4, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để cho ý kiến vào các nội dung quan trọng. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào các nội sung: Phương án sắp xếp, xử lý nhà đất dôi dư theo Nghị quyết 74/2022/QH 15 của Quốc hội; Quy hoạch thị trấn Đầm Hà đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; Phương án chi trả chế độ phụ cấp khu vực cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại xã Quảng Lâm, xã Quảng An theo thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT – BNV- BLĐTBXH – BTC – UBDT hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực; Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết  Đại hội Đảng khóa XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu về từng nội dung, kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị đối với Phương án sắp xếp, xử lý nhà đất dôi dư theo Nghị quyết 74/2022/QH 15 của Quốc hội, các xã, thị trấn rà soát kỹ lại các nội dung, các phòng, ban thống nhất hoàn thiện phương án gửi các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến. Về Quy hoạch thị trấn Đầm Hà đến năm 2040; tầm nhìn 2050, đồng chí đề nghị cần bám sát văn bản của Sở xây dựng hoàn thiện quy hoạch của thị trấn phù hợp với quy hoạch vùng huyện vừa được phê duyệt, phù hợp với chủ trương định hướng của huyện, tỉnh; cập nhật, tính toán phương án sắp xếp nhà đất dôi dư trên địa bàn; xây dựng phương án tối ưu ít tác động đến đời sống người dân, xác định những công trình, dự án động lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị trấn, quy hoạch phải đảm bảo khoa học, có tầm nhìn chiến lược với sự phát triển trong giai đoạn tới. Đối với Phương án chi trả chế độ phụ cấp khu vực cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại xã Quảng Lâm, xã Quảng An, Phòng Tài chính – Kế hoạch cân đối ngân sách để chi trả đầy đủ kịp thời cho cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định của Nhà nước. Văn phòng Huyện ủy, các cơ quan đơn vị tiếp thu ý kiến các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện các nội dung, hoàn thiện Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết  Đại hội Đảng khóa XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 – 2025.

                                                           Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)