Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy giao ban các xã thị trấn về kết quả công tác quý I triển khai nhiệm vụ quý II/2023

Ngày 11/4, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban với Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý I/2023, kết quả thực hiện các chỉ đạo, chủ trương lớn của huyện có liên quan đến  địa phương và nhiệm vụ trong thời gian tới. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì.

Quý I/2023, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các xã, thị trấn đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng nhiệm vụ năm 2023 gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2023 đạt được một số kết quả tích cực: Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo; tập trung tuyên truyền, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện; tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết đạt trên 92%; tỷ lệ cán bộ, hội viên và Nhân dân tiếp cận đạt trên 85%; triển khai đăng ký cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy được thực hiện nghiêm túc. Hoàn thành kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV và Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo đúng kế hoạch. Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân, Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công tốt đẹp. Kinh tế xã hội tiếp tục được duy trì và có bước phát triển: Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 750 tỷ đồng, bằng 23,7% KH năm; giá trị công nghiệp – xây dựng đạt 538,047, bằng 22,9% KH năm; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 587,9 tỷ đồng bằng 22,7% KH; Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đầm Hà đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch chung xã được UBND tỉnh phê duyệt.

Đại biểu phát biểu ý kiến

Các xã tập trung nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với mục tiêu nâng cao đời sống Nhân dân. Công tác an sinh xã hội được triển khai thực hiện tốt, chăm lo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định. Công tác giáo dục, y tế, văn hóa, TDTT được thực hiện tốt. Hệ thống chính trị hoạt động hiệu quả, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội hoạt động tích cực; tinh thần đoàn kết, đồng thuận của Nhân dân tiếp tục được phát huy. Công tác quốc phòng, an ninh được đấy mạnh, tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH tiếp tục được đảm bảo.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận những kết quả Đảng ủy các xã, thị trấn đạt được trong quý I/2023, đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: trong công tác xây dựng Đảng tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, các thông báo kết luận Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và kết luận tại buổi làm làm với Đảng ủy các xã, thị trấn; sau sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, các xã, thị trấn cần tiếp thu tinh thần chỉ đạo có kế hoạch, giải pháp cụ thể trong giai đoạn tới; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; mở rộng phát huy dân chủ; tổ chức phong trào thi đua cần có sản phẩm, kết quả rõ nét. Trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới cần sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển sản xuất; tập trung phát triển các sản phẩm OCOP; thành lập các HTX; triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án trồng rừng gỗ lớn, trồng cây ăn quả tập trung; tuyên truyền vận động Nhân dân phát triển kinh tế hộ gia đình, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả; phân bổ nguồn lực hỗ trợ phát triển sản xuất trong chương trình xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đẩy mạnh công tác cải các hành chính, thực hiện công tác quy hoạch; nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền; giải quyết đơn thư kiến nghị của Nhân dân;  quan tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát, nâng cao chất lượng nhà ở người dân, nước sạch vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân; xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp; tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh; sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa được đầu tư; thúc đẩy phong trào học tập trong Nhân dân; tăng cường công tác nắm tình hình, quan tâm an ninh vùng dân tộc, tôn giáo, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

                                            Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)