Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy họp giao ban thường kỳ

Ngày 10/4, Thường trực Huyện ủy họp giao ban triển khai một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo: Về kết quả rà soát và kế hoạch triển khai Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 30/3/2023 của HĐND tỉnh quy định chuẩn nghèo đa chiều áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2025; kế hoạch Tổ chức Đoàn công tác đi trao đổi, học tập kinh nghiệm triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Cao Bằng; Tiến độ triển khai thực hiện Thông báo số 856-TB/HU ngày 13/3/2023 của Thường trực Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 10/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ Đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo Quyết định số 361-QĐ/UBKTTU ngày 22/3/2023; Và nhiệm vụ công tác tuần.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các phòng chuyên môn, đặc biệt là Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội bám sát Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND, các cơ chế, chính sách hiện hành tiến hành rà soát ngay để bước đầu tính toán và triển khai các nội dung liên quan đến giải pháp về nhà ở  cho hộ nghèo trong Quý II/2023; Nhất trí chủ trương về nội dung, thời gian, địa điểm, thành phần tổ chức Đoàn công tác đi trao đổi, học tập kinh nghiệm triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Cao Bằng tại Kế hoạch số 37-KH/BCĐ ngày 06/4/2023 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện; Về tiến độ triển khai thực hiện thông báo số 856-TB/HU tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng dân quân biển, của đảng viên và của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động, ban hành quyết định xử phạt hành chính các trường hợp vi phạm. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy tiếp tục nắm các đối tượng, mở rộng thêm đối tượng không chỉ là trực tiếp mà có thể là các đối tượng đứng sau người dân, trong đó làm rõ số phao và diện tích sai phạm. Tổ chức kiểm tra hoặc đề xuất tổ chức kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với cán bộ, đảng viên trực tiếp hoặc có người nhà sai phạm trong nuôi trồng thủy sản trên biển.

                                                                               Thu Hiền (TTTT-VH)