Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Chiều ngày 5/12/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/HU, ngày 18/11/2021 của BCH Đảng bộ huyện về nhiệm vụ công tác năm 2022 và Dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, huyện đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2022 và đã đạt được một số kết quả nổi bật như: Linh hoạt, kịp thời trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Kịp thời quán triệt, học tập các kết luận, quy định của Trung ương; các nghị quyết, chỉ thị, chương trình của tỉnh, huyện. Chỉ đạo sáp nhập 6 thôn, bản và tổ chức thành công Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và bầu Trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025. Công tác xây dựng đảng được quan tâm. Kinh tế tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu về kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch cùng kỳ, trong đó giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 13,4% CK; giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN, XDCB tăng 23,8% CK; tổng mức lưu chuyển hàng hoá  và doanh thu dịch vụ tăng 16,9% so với CK. Công tác an sinh xã hội được triển khai thực hiện tốt; công tác giảm nghèo vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Công tác giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao được thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo. Chương trình xây dựng NTM, chương trình OCOP được quan tâm triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả. Hoạt động của hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Dự thảo NQ của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, đưa ra 3 phương án về chủ đề công tác năm 2023 là “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, tích cực triển khai các quy hoạch; thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân”; “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ” và “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh”. Xác định mục tiêu tổng quát: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng chính quyền từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, liêm chính, phục vụ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, tích cực triển khai các quy hoạch của huyện, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu sản xuất tập trung, hạ tầng một số cụm công nghiệp, dự án đô thị; huy động mọi nguồn lực để phát triển Kinh tế – Xã hội bền vững; duy trì, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí và giữ vững huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, duy trì, nâng cao kết quả giảm nghèo; nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân. Bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh. Đồng thời cũng đưa ra các chỉ tiêu cụ thể của từng lĩnh vực, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2023.

Các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến tập trung vào các nội dung liên quan đến lựa chọn chủ đề công tác năm 2023, giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu năm 2023, thu ngân sách, xây dựng đảng, quốc phòng, an ninh, lao động việc làm…

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, phát biểu kết luận các nội dung

Kết luận nội dung này, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị Văn phòng Huyện ủy tiếp thu ý kiến phát biểu của các đồng chí trong BTV Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị để hoàn thiện báo cáo và Nghị quyết để trình BCH Đảng bộ huyện đảm bảo chất lượng. Đối với báo cáo của năm 2022 Văn phòng Huyện ủy phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện để rà soát, đánh giá đầy đủ các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp đã được đề ra trong NQ 08 ngày 18/11/2021 của BCH Đảng bộ huyện về nhiệm vụ công tác năm 2022, đặc biệt nêu rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc chưa triển khai thực hiện được và nêu rõ nguyên nhân. Về Nghị quyết năm 2023, đối với chủ đề công tác năm Văn phòng Huyện ủy cần có sự sắp xếp, sử dụng câu từ cho đảm bảo hợp lý, tránh bị lặp lại quá nhiều; trước mắt Văn phòng tính toán để đưa chủ đề được nhiều đại biểu lựa chọn để cho lên phương án 1 và vẫn để các thành tố để xin ý kiến BCH Đảng bộ huyện; về chỉ tiêu sẽ bám sát các chỉ tiêu của tỉnh, các chỉ tiêu đặt ra đảm bảo không thấp hơn chỉ tiêu của tỉnh, riêng chỉ tiêu về thu đề nghị đưa vào NQ thu ngân sách không thấp hơn 210 tỷ đồng, trong đó phấn đấu thu thuế phí vượt chỉ tiêu phải đưa vào NQ số liệu cụ thể so với chỉ tiêu tỉnh giao, bổ sung thêm chỉ tiêu về tạo việc làm mới; đối với từng nhóm giải pháp cần có tính toán, bổ sung, bố trí một cách đầy đủ, hợp lý các nội dung; đối với mục tiêu tổng quát cần điều chỉnh lại nội dung cho phù hợp. Sau hội nghị này, Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị một tờ trình của BTV Huyện ủy để trình ra BCH Đảng bộ huyện xin ý kiến về báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết số 08 và ban hành NQ về nhiệm vụ công tác năm 2023, để tổ chức triển khai thực hiện.

Tại cuộc họp, BTV Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác.

Quốc Nghị