Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Ngày 21/9, Ban Thường vụ Huyện ủy Đầm Hà đã tổ chức hội nghị để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về kết quả công tác 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022. Theo đó, trong 9 tháng, huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường. Huyện đã kịp thời quán triệt, triển khai sâu rộng các kết luận, quy định của Trung ương khóa XIII; các nghị quyết, chỉ thị, chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, Đảng bộ huyện khóa XXV theo hình thức trực tuyến, kết hợp với trực tiếp; chỉ đạo xây dựng các văn bản cụ thể hóa tổ chức thực hiện tại địa phương, đơn vị; tập trung chỉ đạo rà soát, sắp xếp tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động; chỉ đạo sáp nhập 6 thôn, bản và tổ chức thành công Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và bầu Trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025. triển khai Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; ;hực hiện rà soát quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026), xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 (2026-2031); tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ ở cơ sở, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân và vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện linh hoạt, hiệu quả. Kinh tế tiếp tục phát triển. Các chỉ tiêu về kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 20,8% CK; giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN, XDCB tăng 32,3% CK; tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng 22,8% so với CK. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực. Xã Đầm Hà được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; xã Tân Lập được công nhận đạt nông thôn mới nâng cao năm 2021. An sinh xã hội được đảm bảo. Công tác giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao được thực hiện tốt. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Kết luận nội dung này, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: trên cơ sở ý kiến tham gia của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Văn Phòng Huyện ủy tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện báo cáo. Trong đó, tập trung đánh giá sâu hơn các nội dung về tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân, giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả. Tiếp tục bám sát vào các chỉ tiêu Nghị quyết, kết luận về nhiệm vụ công tác năm, rà soát lại khối lượng các nhiệm vụ, bổ sung nhiệm vụ cụ thể. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm đếm, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ về công tác cán bộ; hoàn thiện việc phê duyệt quy hoạch cho các đơn vị trực thuộc; kiểm đếm, đánh giá các chỉ tiêu phát triển đảng viên, tập trung các giải pháp hoàn thành.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng, giải pháp hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2022; nội dung chương trình kỳ họp chuyên đề HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026; tờ trình về một số Quy hoạch theo đề nghị của UBND huyện; nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2022; cho ý kiến về công tác kiểm tra giám sát và công tác tổ chức, cán bộ.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)