Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đoàn liên ngành của huyện kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke

Ngày 22/9/2022, Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Đầm Hà do đồng chí Vũ Minh Thành – Phó Trưởng phòng VH&TT huyện làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn huyện.

Theo đó, trong thời gian từ ngày 22-29/9/2022, Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện sẽ tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng chống cháy nổ, PCCC&CNCH; giấy đăng ký chứng nhận kinh doanh, các loại giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, hợp đồng lao động; giấy chứng nhận đủ điều kiện về anh ninh, trật tự và các điều kiện, giấy tờ khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Đoàn liên ngành của huyện kiểm tra điều kiện PCCC&CNCH tại cơ sở kinh doanh karaoke ở phố Chu Văn An.

Thông qua việc kiểm tra nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ karaok trên địa bàn huyện. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ karaoke thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Qua công tác kiểm tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động kinh doanh, góp phần xây dựng nếp sống văn minh của người dân trong việc thực hiện các quy định của nhà nước.

Quốc Nghị