Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Bế mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Đại Bình, Tân Lập và Trung tâm Thủy lợi GT&MT

Sau thời gian 1,5 ngày thực hành diễn tập, chiều ngày 22/9/2022, BCĐ diễn tập huyện Đầm Hà đã tổ chức bế mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Đại Bình, Tân Lập và Trung tâm Thủy lợi GT&MT năm 2022. Dự lễ bế mạc có đồng chí Lê Bình Phượng – Phó chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng BCĐ, Trưởng BTC diễn tập huyện; lãnh đạo BCHQS huyện, Công an huyện và các xã, thị trấn.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Đại Bình, Tân Lập và Trung tâm Thủy lợi GT&MT năm 2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nội dung chương trình, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc và phát huy được sức mạnh, trí tuệ của tập thể, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động tích cực, chủ động, sáng tạo của các ngành. Đồng thời, thực hiện đúng cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban ngành, đoàn thể làm tham mưu; quân sự, công an làm nòng cốt”. Điều này đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các ban ngành, đoàn thể.

Đồng chí Lê Bình Phượng – Phó chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng BCĐ, Trưởng BTC diễn tập huyện, phát biểu chỉ đạo.

Đánh giá cao với kết quả diễn tập, đồng chí Lê Bình Phượng – Phó chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng BCĐ, Trưởng BTC diễn tập huyện đã đưa ra một số định hướng để xã Đại Bình, Tân Lập và Trung tâm Thủy lợi GT&MT huyện thực hiện tốt hơn nhiệm vụ xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ địa phương, đơn vị trong thời gian tới. Qua đó đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới vừa giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm cho phát triển KT-XH của địa phương trong thời bình và sẵn sàng đối phó thắng lợi các tình huống khi xảy ra chiến tranh.

UBND huyện khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt diễn tập.

Dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho 3 tập thể, 5 cá nhân và UBND các xã cũng đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt diễn tập.

Quốc Nghị