Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội LHPN xã Tân Lập đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh

Nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, Hội LHPN xã Tân Lập đã triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động, phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội; góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh ở địa phương; xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Để triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, phong trào công tác hội, hàng năm, Ban chấp hành Hội phụ nữ xã Tân Lập đã bám sát các văn bản hướng dẫn của Hội cấp trên, các Nghị quyết của Đảng ủy xã để xây dựng chương trình, kế hoạch theo từng tháng, quý, năm và xây dựng các chỉ tiêu, hướng dẫn các đơn vị đăng ký thi đua. Đồng thời, thường xuyên đổi mới nội dung  phương thức hoạt động; sáng tạo, linh hoạt lựa chọn đúng những nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, thu hút hội viên, khuyến khích các tầng lớp phụ nữ tham gia.

Xác định phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” là đòn bẩy thu hút hội viên tham gia tổ chức hội, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tân Lập đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia chuyển dịch cơ cấu giống cây, con, mùa vụ, cơ cấu sử dụng đất,  mạnh dạn ứng dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất; duy trì và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả; đẩy mạnh các phong trào “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, giúp hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ; đẩy mạnh thực hiện công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nữ phù hợp với nhu cầu thực tế tại địa phương. Để giúp các hộ nghèo thoát nghèo bền vững, Hội tích cực khai thác các nguồn lực hỗ trợ giúp các gia đình hộ nghèo phát triển sản xuất; xây dựng các mô hình, tổ nhóm tiết kiệm, nuôi heo đất tiết kiệm, vận động chị em hỗ trợ nhau về giống, ngày công lao động, cho nhau vay không lấy lãi trên 100 triệu đồng. Đồng thời, trì hoạt động ủy thác vay vốn ngân hàng CSXH cho 178 hộ vay với tổng dư nợ 8.481 tỷ  đồng; tiếp tục khai thác vốn Ngân hàng chính sách xã hội, quỹ quốc gia giải quyết việc làm, hỗ trợ về khoa học kỹ thuật… cho 264 hội viên, phụ nữ nghèo, có mức sống trung bình phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Trong 5 năm, Hội LHPN xã đã giúp 15 hộ gia đình vươn lên thoát nghèo. Từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn xã không còn hộ nghèo, cận nghèo.

Cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia trồng hoa và cây xanh xây dựng Nông thôn mới

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai sâu rộng, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Trong đó, nội dung xây dựng gia đình hạnh phúc được đặc biệt quan tâm. Hàng năm, Hội LHPN xã đều chỉ đạo các chi Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tích cực rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức của Phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phụ nữ Đầm Hà đoàn kết – sáng tạo – tự tin, thân thiện”, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia. Đồng thời, chỉ đạo các chi Hội triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; chú trọng tuyên truyền đến 100% hội viên, phụ nữ nắm chắc 8 tiêu chí của cuộc vận động để thực hiện; bám sát các tiêu chí và sự chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền để hướng dẫn cụ thể cho hội viên, phụ nữ chủ động tham gia thực hiện những tiêu chí phù hợp với điều kiện địa bàn dân cư và từng hộ gia đình. Đến nay, đã có 750 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động “gia đình 5 không, 3 sạch”, đạt tỷ lệ 72%.

Mô hình dùng làn đi chợ được nhân rộng

Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ và thực hiện vệ sinh môi trường, Hội đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền xây dựng Kế hoạch thực hiện chủ đề năm về “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên” trên địa bàn xã. Phối hợp triển khai thực hiện công tác vệ sinh môi trường, xử lý các điểm nóng rác thải tự phát; tổ chức phát động phong trào chống rác thải nhựa, hỗ trợ trên 1000 chiếc làn nhựa cho các hộ dân; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện phân loại rác thải; nhân rộng các mô hình “Dùng làn đi chợ”, “Biến rác thành tiền”, tái sử dụng rác thải nhựa”, “hạn chế sử dụng đồ nhựa 1 lần, túi ni nông trong sinh hoạt”nhằm giảm thiểu rác thải ra môi trường. Phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, dọn dẹp vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm; trồng hoa, cây xanh tại các trục đường thôn, xã, khuôn viên nhà văn hóa được triển khai có hiệu quả. Các cơ sở hội quan tâm hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện nếp sống văn hóa, ăn ở hợp vệ sinh, đăng ký di chuyển chuồng trại ra xa nơi ở; thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả 8/8 tổ thu gom rác thải ở các thôn; tích cực tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia xây dựng thôn kiểu mẫu, vườn mẫu, hộ mẫu; duy trì và nâng cao chất lượng 02 mô hình “3 sạch”;  02 “đoạn đường xanh – sạch – đẹp do phụ nữ quản lý”,“đoạn đường hoa phụ nữ chăm” tại thôn Tân Mai.

Hội LHPN xã phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện giải ngân vốn vay cho hội viên phụ nữ phát triển kinh tế

Cùng với đó, các mô hình “Dân vận khéo” được triển khai hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực: giải phóng mặt bằng; vận động nhân dân hiến đất, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc để làm đường giao thông nông thôn.v.v. Qua đó,  góp phần quan trọng hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Cùng với đó công tác an sinh xã hội cũng được Hội LHPN xã triển khai sâu rộng. Tiêu biểu như các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, hướng về biển đảo, tặng quà cho các gia đình chính sách, tặng học bổng cho trẻ em nghèo, thực hiện cuộc vận động quỹMái ấm tình thương” xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.v.v. đã thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Hội viên phụ nữ tham gia ngày công xây dựng nhà ở cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn 

Công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Với phương châm hướng về cơ sở, Hội LHPN xã tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt của các CLB, sinh hoạt chi hội theo hướng có chiều sâu, hiệu quả, thiết thực; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên phụ nữ”; tăng cường nắm bắt và phản ánh tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của hội viên, phụ nữ  để có biện pháp tháo gỡ và giải quyết kịp thời. Vai trò giám sát, phản biện xã hội, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ được tăng cường thông qua các hoạt động: giám sát việc tổ chức bình xét hộ nghèo, kiểm tra hoạt động ủy thác vốn vay, giám sát chuyên đề về công tác lãnh đạo chỉ đạo vệ sinh môi trường, phối hợp với HĐND xã tổ chức các cuộc giám sát theo chuyên đề hàng năm, việc  thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện chế độ chính sách đối với người có công, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, việc giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân, công tác tiếp công dân và trả kết quả một cửa, bầu cử trưởng, phó thôn theo nhiệm kỳ; tích cực tham gia công tác hoà giải giải quyết đơn thư của công dân.v.v. Tham gia góp ý vào các văn bản liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới; các Nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương; kịp thời tham mưu và đề xuất giải quyết các vụ việc phát sinh liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên phụ nữ. Qua đó tạo sự tin tưởng, đồng thuận cao trong cán bộ, hội viên và nhân dân; thu hút ngày càng nhiều chị em phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội. Đến nay, toàn xã có 8 chi hội, 12 tổ phụ nữ với 657 hội viên; tỷ lệ thu hút đạt 74%. Cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm, hăng hái tham gia các hoạt động văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Hội viên phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao

Hội Phụ nữ tặng quà cho các cán bộ trực chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19

Kế thừa và phát huy những thành quả đạt được, tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ tới, Hội LHPN xã Tân Lập sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát triển, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)